• picture slide 1

    ITLecture - IT works!

Opis szkolenia

Szkolenie Angular 2

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia Angular 2 są przedstawiciele branży IT, którzy chcą zapoznać się z możliwościami tej technologii, dla celów tworzenia aplikacji webowych. Na szkoleniu zostaną przedstawione różnice pomiędzy wersją pierwszą oraz drugą, a także nastąpi przedstawienie najważniejszych aspektów tej technologii. Na koniec uczestnicy zyskają umiejętność tworzenia własnych witryn z wykorzystaniem Angular 2. Podczas szkolenia zostaną zastosowane klasy i interfejsy z zastosowaniem silnego typowania.
Koncepcja szkolenia Angular 2 została oparta o zestaw praktycznych problemów z jakimi można się spotkać podczas codziennej pracy. Kurs kończy się certyfikatem naszej firmy, który można uzyskać poprzez realizację określonych zadań końcowych. Podczas szkolenia wykorzystywane są różnorodne materiały (m.in. materiały video) w postaci prezentacji jak i arkuszy z ćwiczeniami praktycznymi, stosowane są liczne narzędzia i pomoce dydaktyczne powiązane z tym zagadnieniem.
Jakość i skuteczność szkolenia Angular 2 mierzona jest ankietami indywidualnymi, raportami poszkoleniowymi jak również z wykorzystaniem testów wstępnych oraz końcowych. Kurs finalizowany jest projektem, który uczestnicy realizują po odbytym szkoleniu. Przez okres trzech tygodni, po ukończeniu kursu możliwy jest również kontakt z trenerem, celem zasięgnięcia konsultacji. Jeśli lubisz technologie frontendowe, to warto żebyś zapoznał się również z prekursorem tej technologii jaką jest AngularJS.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami technologii Angular 2, dla potrzeb tworzenia aplikacji webowych.
Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:
tworzyć podstawowe komponenty
obsługiwać zdarzenia oraz tworzyć listenery
wykorzystywać TypeScript oraz silne typowanie
wykorzystywać struktury danych Angular 2
walidować formularze
pobierać dane z serwera
dodawać, modyfikować i usuwać dane
tworzyć testy jednostkowe
wykonać release produkcyjny

Parametry szkolenia

W ramach tego szkolenia, uczestnicy odbędą wiele wykładów i warsztatów, wspomaganych nagraniami video oraz pytaniami testowymi.
32
wykładów
i warsztatów
03
materiały
video
09
pytań
testowych

Kod szkolenia: ANG-2

Czas trwania: 4 dni / 32 h

Wielkość grupy: maks. 10 osób

Prowadzący: Grzegorz Chaś

Stopień trudności:

Metody szkolenia:

  • Ćwiczenia praktyczne
  • Wykład

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Od uczestników wymagane jest podstawowa znajomość JavaScript oraz rozeznanie w standardach HTML i CSS. Zapoznaj się z naszą ofertą dotyczącą szkolenia Html. Uczestnik powinien posiadać podstawową znajomość tworzenia aplikacji webowych po stronie przeglądarki internetowej.

Szczegóły szkolenia:

1. Wprowadzenie do Angular 2
1.1 Wprowadzenie do modelu danych
1.2 Podstawowe komponenty
2. Wykorzystanie angular2-webpack-starter
2.1 Konfigurowanie startera
2.2 SASS oraz TypeScript - kompilacja
3. Podstawowe komponenty
3.1 NgFor
3.2 NgIf
3.3 NgStyle
3.4 NgSwitch
3.5 NgClass
4. Tworzenie własnych komponentów oraz dyrektyw
4.1 Wykorzystanie zależności
4.2 Operacje wejścia/wyjścia
4.3 Zastosowanie stylów
4.4 Obsługa zdarzeń:
4.4.1 AfterViewChecked
4.4.2 OnChanges
4.4.3 AfterViewInit
4.4.4 OnInit
4.4.5 DoCheck
5. Wprowadzenie do Angular-CLI
6. Utworzenie prostej aplikacji w Angular 2
6.1 Wykorzystanie kolekcji
6.1 Budowa komponentów
6.1 Wstrzykiwanie danych do komponentu
6.1 Klonowanie elementów w widoku
7. TypeScript
7.1 Import/Eksport poszczególnych modułów
7.2 Zastosowanie silnego typowania
7.3 Podstawowe elementy
7.3.1 Interfejsy
7.3.2 Klasy
7.4 Zastosowanie adnotacji
8. Tworzenie formularzy
8.1 Zastosowanie FormBuilder
8.2 Walidacja
8.3 Zastosowanie Control Groups oraz Controls
8.4 Wprowadzenie do ngModel
8.5 Zastosowanie listenerów po wprowadzonych zmianach
9. Algorytmy i struktury danych
9.1 Obiekty typu Observable
9.2 Wykorzystanie RxJS
9.3 Obsługa zdarzeń z wielu Observable
10. Komunikowanie z serwerem z użyciem HTTP
11 Wprowadzenie do HTTP API
12. Zastosowanie routingu
12.1 Sposób działania
12.2 Implementacja prostego przykładu
12.3 Wykorzystanie parametrów
12.4 Zastosowanie strategii
12.5 Procedura zagnieżdżania routingów
13. Aplikacja typu Single Page
13.1 Dobre praktyki w architektoniczne
13.2 Pobieranie danych z serwera
13.3 Dodawanie / modyfikowanie / usuwanie danych
13.4 Wyświetlanie danych
14. "End to End" czyli testowanie aplikacji
14.1 Sposoby konfigurowania oraz instalacji
14.2 Różnorodne dodatkowe narzędzia
14.3 Zastosowanie angular2-go-protractor
14.4 Tety Dodaj / Modyfikuj / Usuń
14.5 Wprowadzenie do debugowania
14.6 Formularze i ich testowanie
14.7 Wykorzystanie logowania
15. Wprowadzenie do unit tests
15.1 Sposoby konfiguracji
15.2 Tworzenie Mocków API
15.3 Narzędzie Karma
15.4 Komponent, Filtr, Service - efektywne testowanie
16. Wykorzystanie debugowania
18. Stworzenie releasu produkcyjnego (minifikacja / konkatyzacja / inne)

Masz dodatkowe pytania ? Napisz do nas.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmMessage}}

Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą Ci wszelkich możliwych informacji, jak również udzielą niezbędnego wsparcia. Alternatywnie możesz porozmawiać bezpośrednio ze mną:
(+48) 695-625-547
grzegorz.chas@itlecture.pl

speaking person
Grzegorz Chaś
CEO / Trener

Skorzystaj z formularza, a my podamy
najbardziej dogodny dla Ciebie termin

Zgłoś chęć uczestnictwa

To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
*  Zgoda na przetwarzanie danych dla procesu realizacji zgłoszenia (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb celów marketingowych (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
{{confirmSendOrder2}}

Skontaktuj się

Nasze cele obejmują zarówno szkolenie personelu jak i świadczenie usług doradczych z uwzględnieniem wszystkich etapów realizacji projektu. Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, wyślij zgłoszenie, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h. Otrzymasz wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb oraz biznesu.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmContactMessage}}