• picture slide 1

    ITLecture - IT works!

Opis szkolenia

Szkolenie Angular 4

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia Angular 4 są przedstawiciele branży IT, którzy chcą zapoznać się z możliwościami tej technologii, dla celów tworzenia aplikacji webowych. Na szkoleniu zostaną przedstawione różnice pomiędzy wersją pierwszą, drugą oraz czwartą, a także nastąpi przedstawienie najważniejszych aspektów tej technologii. Na koniec uczestnicy zyskają umiejętność tworzenia własnych witryn z wykorzystaniem Angular 4. Podczas szkolenia zostaną zastosowane klasy i interfejsy z zastosowaniem silnego typowania.
Koncepcja szkolenia Angular 4 została oparta o zestaw praktycznych problemów z jakimi można się spotkać podczas codziennej pracy. Kurs kończy się certyfikatem naszej firmy, który można uzyskać poprzez realizację określonych zadań końcowych. Podczas szkolenia wykorzystywane są różnorodne materiały (m.in. materiały video) w postaci prezentacji jak i arkuszy z ćwiczeniami praktycznymi, stosowane są liczne narzędzia i pomoce dydaktyczne powiązane z tym zagadnieniem.
Jakość i skuteczność szkolenia Angular 4 mierzona jest ankietami indywidualnymi, raportami poszkoleniowymi jak również z wykorzystaniem testów wstępnych oraz końcowych. Kurs finalizowany jest projektem, który uczestnicy realizują po odbytym szkoleniu. Przez okres trzech tygodni, po ukończeniu kursu możliwy jest również kontakt z trenerem, celem zasięgnięcia konsultacji. Jeśli lubisz technologie frontendowe, to wskazane jest również zapoznanie z prekursorem tej technologii jaką jest AngularJS.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami technologii Angular 4, dla potrzeb tworzenia aplikacji webowych.
Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:
tworzyć podstawowe komponenty
obsługiwać zdarzenia oraz tworzyć listenery
wykorzystywać TypeScript oraz silne typowanie
wykorzystywać struktury danych Angular 4
walidować formularze
pobierać dane z serwera
dodawać, modyfikować i usuwać dane
tworzyć testy jednostkowe
wykonać release produkcyjny
wykorzystywać redux i rxjs

Parametry szkolenia

W ramach tego szkolenia, uczestnicy odbędą wiele wykładów i warsztatów, wspomaganych nagraniami video oraz pytaniami testowymi.
32
wykładów
i warsztatów
02
materiały
video
11
pytań
testowych

Kod szkolenia: ANG-4

Czas trwania: 4 dni / 32 h

Wielkość grupy: maks. 10 osób

Prowadzący: Grzegorz Chaś

Stopień trudności:

Metody szkolenia:

  • Ćwiczenia praktyczne
  • Wykład

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Od uczestników wymagane jest podstawowa znajomość JavaScript oraz rozeznanie w standardach HTML i CSS. Uczestnik powinien posiadać podstawową znajomość tworzenia aplikacji webowych po stronie przeglądarki internetowej.

Szczegóły szkolenia:

1. Wprowadzenie oraz architektura Angular 4
2. Utworzenie pierwszej aplikacji
2.1. Node.js oraz npm
2.2. TypeScript
2.3. Browser
2.4. Uruchomienie aplikacji
2.5. Deployment
3. Najważniejsze zagadnienia oraz sposób działania
3.1. Komponenty
3.1.1. Nawigacja
3.1.2. Breadcrumbs
3.1.3. Decorator
3.1.3.1. Selector
3.1.3.2. Template
3.1.3.3. Dodawanie produktów
3.1.3.4. Wybór produktów
3.1.3.5. Listowanie produktów
3.1.4. Komponent typu ProductsList
3.1.4.1. Konfiguracja
3.1.4.2. Komponent typu inputs
3.1.4.3. Komponent typu outputs
3.1.5. Komponent typu ProductRow
3.1.5.1. The Komponent typu ProductImage
3.1.5.2. The Komponent typu PriceDisplay
3.1.5.3. The Komponent typu ProductDepartment
3.2. NgModule oraz Booting aplikacji
4. Wprowadzenie do TypeScript
4.1. Typy danych
4.2. Dekoratory i adnotacje
4.3. Klasy
4.3.1. Pola
4.3.2. Metody
4.3.3. Konstruktory
4.3.4. Dziedziczenie
5. Dyrektywy
5.1. NgIf
5.2. NgSwitch
5.3. NgStyle
5.4. NgClass
5.5. NgFor
5.6. NgNonBindable
6. Formularze oraz walidacja
6.1. FormControl
6.2. FormGroup
6.3. FormBuilder
6.4. Walidacja
6.4.1. Standardowa
6.4.2. Customowa
6.5. Obsługa zdarzeń
7. Wstrzykiwanie zależności
7.1. Providing Dependencies with NgModule
7.2. Providery
7.2.1. Z wykorzystaniem klasy
7.2.1. Z wykorzystaniem fabryki
8. Routing
8.1. Sposób działania client-side routing
8.1.1. Początki z użyciem anchor tags
8.1.2. Ewolucja z użyciem HTML5 client-side routing
8.2. Komponenty Angular routing
8.2.1. Imports
8.2.2. Routes
8.2.3. Instalacja
8.2.4. RouterOutlet <router-outlet>
8.2.5. RouterLink [routerLink]
8.3. Konfiguracja routingu
8.4. Strategie routingu
8.5. Routing zagnieżdżony
9. Komponenty zaawansowane
9.1. Creating a Popup - Referencing and Modifying Host Elements
9.2. Creating a Message Pane with Content Projection
9.3. Odpytywanie sąsiednich dyrektyw oraz tworzenie tabs
9.3.1. ContentTabComponent
9.3.2. ContentTabsetComponent
9.4. Cykl życia
9.4.1. OnInit
9.4.2. OnDestroy
9.4.3. OnChanges
9.4.4. DoCheck
9.4.5. AfterContentInit
9.4.6. AfterViewInit
9.4.7. AfterContentChecked
9.4.8. AfterViewChecked
9.5. Zaawansowane templates
9.5.1. Przepisywanie ngIf - ngBookIf
9.5.2. Przepisywanie ngFor - NgBookFor
10. Wykorzystanie HTTP
10.1. Żądanie poprzez SimpleHttpComponent
10.1.1. Definicja
10.1.2. Template
10.1.3. Kontroler
10.1.4. Inne
10.2. Http API / @angular
10.2.1. Rodzaje requestów
10.2.1.1. POST
10.2.1.2. PUT
10.2.1.3. PATCH
10.2.1.4. DELETE
10.2.1.5. HEAD
10.2.2. Opcje requestu
11. Observables oraz RxJS
11.1. Implementacja modelu
11.1.1. User
11.1.2. Thread
11.1.3. Message
11.2. Implementacja serwisów
11.3. MessagesService
11.3.1. Tworzenie strumieni
11.3.2. Współdzielenie strumieni
11.3.3. Dodawanie wiadomości do strumieni
11.4. ThreadsService
12. Redux oraz TypeScript
12.1. Główne koncepcje Redux
12.1.1. Zastosowanie Reducer
12.1.2. Definicja akcji oraz interfejsów Reducera
12.1.3. Reducer switch
12.1.4. Argumenty akcji
12.2. Implementacja modeli
12.2.1. User
12.2.1. Thread
12.2.1. Message
12.3. Stan aplikacji
12.3.1. Root Reducer
12.3.2. UsersState
12.3.3. ThreadsState
12.3.4. Wizualizacja stanu aplikacji
12.4. Przechowywanie stanu
12.4.1. Wykorzystanie store
12.4.2. Powiadomienia poprzez subscribe
12.5. Messaging w aplikacji
12.5.1. Stan
12.5.2. Akcje
12.5.3. Reducer
12.6. Komponent AppComponent
13. Testowanie
13.1. End-to-end vs. Unit Testing
13.2. Narzędzia testowania
13.2.1. Jasmine
13.2.2. Karma
13.3. Angular Unit testing framework
13.4. Testing Services and HTTP
13.4.1. HTTP Considerations
13.4.2. Stubs
13.4.3. Mocks
13.4.4. Providers
13.4.5. GetTrack
13.5. Testing Routing to Components
13.5.1. Creating a Router for Testing
13.5.2. Mocking dependencies
13.5.3. Spies
13.6. Testowanie formularzy
13.6.1. Konfiguracja
13.6.2. Tworzenie i instalacja ConsoleSpy
13.6.3. Praktyczne zastosowanie
13.7. Testowanie requestów HTTP
13.7.1. POST
13.7.1. PUT
13.7.1. GET
13.7.2. DELETE
13.8. Testowanie nagłówków HTTP
14. Konwersja z AngularJS 1.x do Angular 4
15. Konwersja z Angular 2 do Angular 4

Masz dodatkowe pytania ? Napisz do nas.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmMessage}}

Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą Ci wszelkich możliwych informacji, jak również udzielą niezbędnego wsparcia. Alternatywnie możesz porozmawiać bezpośrednio ze mną:
(+48) 695-625-547
grzegorz.chas@itlecture.pl

speaking person
Grzegorz Chaś
CEO / Trener

Skorzystaj z formularza, a my podamy
najbardziej dogodny dla Ciebie termin

Zgłoś chęć uczestnictwa

To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
*  Zgoda na przetwarzanie danych dla procesu realizacji zgłoszenia (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb celów marketingowych (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
{{confirmSendOrder2}}

Skontaktuj się

Nasze cele obejmują zarówno szkolenie personelu jak i świadczenie usług doradczych z uwzględnieniem wszystkich etapów realizacji projektu. Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, wyślij zgłoszenie, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h. Otrzymasz wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb oraz biznesu.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmContactMessage}}