• picture slide 1

    ITLecture - IT works!

Opis szkolenia

AngularJS dla zaawansowanych

Adresaci szkolenia

Szkolenie AngularJS dla zaawansowanych, przeznaczone jest dla programistów znających podstawy tej technologii oraz posiadających praktyczną wiedzę w zakresie HTML i CSS. Jeżeli chcesz poszerzyć swoje umiejętności dotyczącą wydajnego tworzenia aplikacji webowych, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie. Poznaj więcej szczegółów w opisie dotyczącym celów i zakresu naszego kursu.
Koncepcja szkolenia AngularJS dla zaawansowanych została oparta o zestaw praktycznych problemów z jakimi można się spotkać podczas codziennej pracy. Kurs kończy się certyfikatem naszej firmy, który można uzyskać poprzez realizację określonych zadań końcowych. Podczas szkolenia wykorzystywane są różnorodne materiały (m.in. materiały video) w postaci prezentacji jak i arkuszy z ćwiczeniami praktycznymi, stosowane są liczne narzędzia i pomoce dydaktyczne powiązane z tym zagadnieniem.
Jakość i skuteczność szkolenia AngularJS dla zaawansowanych mierzona jest ankietami indywidualnymi, raportami poszkoleniowymi jak również z wykorzystaniem testów wstępnych oraz końcowych. Kurs finalizowany jest projektem, który uczestnicy realizują po odbytym szkoleniu. Przez okres trzech tygodni, po ukończeniu kursu możliwy jest również kontakt z trenerem, celem zasięgnięcia konsultacji. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z tą technologią, to warto zapoznać się z naszym kursem AngularJS dla początkujących. Alternatywnie możesz również poznać kolejną wersję tego frameworka jaką jest Angular 4.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi aspektami technologii AngularJS, dla potrzeb tworzenia aplikacji webowych.
Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:
poprawić wydajność aplikacji
tworzyć skomplikowane dyrektywy poprzez jqLite
zarządzać zakresami dyrektyw
utworzyć własne elementy formularza sieciowego
pracować z danymi wymagającymi bezpieczeństwa
obsługiwać zdarzenia i kliknięcia
tworzyć testy jednostkowe z użyciem Karma

Parametry szkolenia

W ramach tego szkolenia, uczestnicy odbędą wiele wykładów i warsztatów, wspomaganych nagraniami video oraz pytaniami testowymi.
16
wykładów
i warsztatów
01
materiały
video
08
pytań
testowych

Kod szkolenia: ANGJS-ADV

Czas trwania: 2 dni / 16 h

Wielkość grupy: maks. 10 osób

Prowadzący: Grzegorz Chaś

Stopień trudności:

Metody szkolenia:

  • Ćwiczenia praktyczne
  • Wykład

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Od uczestników wymagane jest podstawowa znajomość JavaScript oraz rozeznanie w standardach HTML i CSS. Uczestnik powinien posiadać podstawową znajomość tworzenia aplikacji webowych.

Szczegóły szkolenia:

1. Poprawa wydajności aplikacji w AngularJS
1.1. Wykorzystanie sieci
1.2. Struktura danych
1.3. Rozmiar drzewa DOM
1.4. Logika i algorytmy
2. Tworzenie własnych dyrektyw poprzez jqLite
2.1. Praca z jqLite
2.2. Nawigacja po obiektowym modelu dokumentu
2.3. Modyfikacja elementów
2.4. Tworzenie i usuwanie elementów
2.5. Obsługa zdarzeń
2.6. Inne metody jqLite
2.7. Uzyskanie dostępu do funkcji AngularJS z poziomu jqLite
2.8. Zastąpienie jqLite przez jQuery
3. Tworzenie skomplikowanych dyrektyw
3.1. Przygotowanie przykładowego projektu
3.2. Definiowanie skomplikowanych dyrektyw
3.3. Użycie szablonu dyrektywy
3.3.1. Użycie funkcji jako szablonu
3.3.2. Użycie zewnętrznego szablonu
3.3.3. Wybór szablonu zewnętrznego za pomocą funkcji
3.3.4. Zastępowanie elementu
3.4. Zarządzanie zakresami dyrektywy
3.4.1. Utworzenie wielu kontrolerów
3.4.2. Zdefiniowanie oddzielnego zakresu dla każdego egzemplarza dyrektywy
3.4.3. Utworzenie odizolowanych zakresów
4. Zaawansowane funkcje dyrektyw
4.1. Przygotowanie przykładowego projektu
4.2. Użycie transkluzji
4.2.1. Użycie funkcji compile
4.3. Użycie kontrolerów w dyrektywach
4.3.1. Dodanie innej dyrektywy
4.4. Utworzenie własnych elementów formularza sieciowego
4.4.1. Obsługa zmian zewnętrznych
4.4.2. Obsługa zmian wewnętrznych
4.4.3. Formatowanie wartości danych
4.4.4. Weryfikacja własnych elementów formularza sieciowego
5. Praca z wyrażeniami i dyrektywami AngularJS
5.1. Kiedy i dlaczego używać usług wyrażeń i dyrektyw?
5.2. Konwersja wyrażenia na funkcję
5.3. Interpolacja ciągów tekstowych
5.4. Kompilacja zawartości
6. Wykorzystanie biblioteki loadash
6.1. Do czego służy
6.2. Konfiguracja
6.3. Najważniejsze funkcje API
7. Praca z niebezpiecznymi danymi
7.1. Kiedy i dlaczego używać usług przeznaczonych do pracy z niebezpiecznymi danymi?
7.2. Wyświetlanie niebezpiecznych danych
7.3. Stosowanie bezpiecznych mechanizmów dołączania danych
7.4. Szyfrowanie połączenia by zapobiec przechwyceniu danych
7.5. Zapobieganie cross-site scripting (XSS)
7.6. Zapobieganie cross-site request forgery (XSRF)
7.7. Zapobieganie JSON injection vulnerability
8. Usługi dla animacji i dotknięć
8.1. Przygotowanie przykładowego projektu
8.2. Animacja elementów
8.2.1. Kiedy i dlaczego używać usługi animacji?
8.2.2. Instalacja modułu ngAnimation
8.2.3. Definiowanie i stosowanie animacji
8.2.4. Uniknięcie niebezpieczeństwa w postaci jednoczesnych animacji
9. Testy jednostkowe
9.1. Kiedy i dlaczego przeprowadzać testy jednostkowe?
9.2. Przygotowanie przykładowego projektu
9.2.1. Instalacja modułu ngMock
9.2.2. Utworzenie konfiguracji testowej
9.2.3. Utworzenie przykładowej aplikacji
9.3. Praca z Karma i Jasmine
9.3.1. Przeprowadzanie testów
9.4. Poznajemy atrapę obiektu
9.4.1. API i obiekty testowe
9.5. Testowanie kontrolera
9.5.1. Przygotowanie testu
9.6. Użycie atrap obiektów
9.6.1. Symulacja odpowiedzi HTTP
9.6.2. Symulacja czasu
9.6.3. Testowanie rejestracji danych
9.7. Testowanie innych komponentów
9.7.1. Testowanie filtru
9.7.2. Testowanie dyrektywy
9.7.3. Testowanie usługi
9.8. Wykorzystanie Protractor
9.8.1. Konfiguracja mechanizmu
9.8.2. Interakcja z komponentami

Masz dodatkowe pytania ? Napisz do nas.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmMessage}}

Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą Ci wszelkich możliwych informacji, jak również udzielą niezbędnego wsparcia. Alternatywnie możesz porozmawiać bezpośrednio ze mną:
(+48) 695-625-547
grzegorz.chas@itlecture.pl

speaking person
Grzegorz Chaś
CEO / Trener

Skorzystaj z formularza, a my podamy
najbardziej dogodny dla Ciebie termin

Zgłoś chęć uczestnictwa

To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
*  Zgoda na przetwarzanie danych dla procesu realizacji zgłoszenia (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb celów marketingowych (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
{{confirmSendOrder2}}

Skontaktuj się

Nasze cele obejmują zarówno szkolenie personelu jak i świadczenie usług doradczych z uwzględnieniem wszystkich etapów realizacji projektu. Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, wyślij zgłoszenie, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h. Otrzymasz wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb oraz biznesu.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmContactMessage}}