• picture slide 1

    ITLecture - IT works!

Opis szkolenia

Szkolenie Backbone

Adresaci szkolenia

Szkolenie Backbone przeznaczone jest dla programistów znających podstawy JavaScript oraz posiadających podstawową wiedzę w zakresie HTML i CSS. Dzięki szkoleniu Backbone poszerzysz swoje kompetencje w zakresie tworzenia aplikacji webowych.
Koncepcja szkolenia została oparta o zestaw praktycznych problemów z jakimi można się spotkać podczas codziennej pracy. Kurs kończy się certyfikatem naszej firmy, który można uzyskać poprzez realizację określonych zadań końcowych. Podczas szkolenia wykorzystywane są różnorodne materiały (m.in. materiały video) w postaci prezentacji jak i arkuszy z ćwiczeniami praktycznymi, stosowane są liczne narzędzia i pomoce dydaktyczne powiązane z tym zagadnieniem.
Jakość i skuteczność szkolenia Backbone mierzona jest ankietami indywidualnymi, raportami poszkoleniowymi jak również z wykorzystaniem testów wstępnych oraz końcowych. Kurs finalizowany jest projektem, który uczestnicy realizują po odbytym szkoleniu. Przez okres trzech tygodni, po ukończeniu kursu możliwy jest również kontakt z trenerem, celem zasięgnięcia konsultacji. Poznaj AngularJS jako alternatywne rozwiązanie oparte o JavaScript. Dodatkowo możesz również rozszerzyć swoje kompetencje o kolejną wersję tego frameworka, czyli Angular 2, rozwiązanie oparte o TypeScript.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami technologii Backbone.js, dla potrzeb tworzenia aplikacji webowych.
Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:
wykorzystywać framework MVC po stronie klienta
tworzyć widoki oraz obsługiwać kolekcje danych
komunikować się z warstwą RESTful
pracować z widokami zagnieżdżonymi
walidować formularze
unikać konfliktów z wieloma wersjami biblioteki

Parametry szkolenia

W ramach tego szkolenia, uczestnicy odbędą wiele wykładów i warsztatów, wspomaganych nagraniami video oraz pytaniami testowymi.
16
wykładów
i warsztatów
01
materiały
video
09
pytań
testowych

Kod szkolenia: BACKBONE

Czas trwania: 2 dni / 16 h

Wielkość grupy: maks. 10 osób

Prowadzący: Grzegorz Chaś

Stopień trudności:

Metody szkolenia:

  • Ćwiczenia praktyczne
  • Wykład

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Od uczestników wymagane jest podstawowa znajomość JavaScript oraz rozeznanie w standardach HTML i CSS. Uczestnik powinien posiadać podstawową znajomość tworzenia aplikacji webowych.

Szczegóły szkolenia:

1. Wprowadzenie
1.1. Co to jest MVC?
1.2. Co to jest Backbone.js ?
1.3. Kiedy potrzebny jest JavaScript MVC Framework ?
1.4. Dlaczego rozważamy Backbone.js ?
1.5. Definiowanie wymagań
2. Aspekty podstawowe
2.1. Co nam daje MVC ?
2.2. Smalltalk-80 MVC
2.3. Zastosowanie MVC w aplikacji web
2.4. MVC po stronie klienta oraz aplikacji “Single Page”
2.5. MVC po stronie klienta - “Backbone Style”
2.6. Implementacja
2.6.1. Model
2.6.2. Widok
2.6.3. Kontroler
2.7. Dodatkowe zagadnienia
3. Szersze spojrzenie na Backbone.js
3.1. Konfiguracja
3.2. Modele
3.2.1. Inicjalizacja
3.2.2. Gettery & Settery
3.2.3. Nasłuchiwanie zmian w modelu
3.2.4. Walidacja
3.3. Widoki
3.3.1. Tworzenie widoków
3.3.2. Co to jest EL ?
3.4. Kolekcje
3.4.1. Dodawanie i usuwanie modeli
3.4.2. Pobieranie modeli
3.4.3. Nasłuchiwanie zdarzeń
3.4.4. Resetowanie / Odświeżanie kolekcji
3.4.5. Funkcje
3.4.6. Łańcuchowe wywołania API
3.5. Utrwalanie poprzez RESTful
3.6. Zdarzenia
3.6.1. on(), off(), i trigger()
3.6.2. listenTo() i stopListening()
3.6.3. Zdarzenia i widoki
3.7. Routery
3.7.1. Backbone.history
3.8. Synchroniczne API Backbone
4. Znane problemy i rozwiązania
4.1. Praca z zagnieżdżonymi widokami
4.2. Zarządzanie modelem w widokach zagnieżdżonych
4.3. Renderowanie widoku nadrzędnego poprzez widok podrzędny
4.4. Rozporządzanie hierarchiami widoku
4.5. Renderowanie hierarchii widoku
4.6. Praca z modelami zagnieżdżonymi lub kolekcjami
4.7. Usprawnienie walidacji modelu
4.7.1. Backbone.validateAll
4.7.2. Backbone.Validation
4.7.3. Form-specific validation classes
4.8. Unikanie konfliktów z wieloma wersjami biblioteki
4.9. Budowa Modelu i hierarchii widoku

Masz dodatkowe pytania ? Napisz do nas.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmMessage}}

Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą Ci wszelkich możliwych informacji, jak również udzielą niezbędnego wsparcia. Alternatywnie możesz porozmawiać bezpośrednio ze mną:
(+48) 695-625-547
grzegorz.chas@itlecture.pl

speaking person
Grzegorz Chaś
CEO / Trener

Skorzystaj z formularza, a my podamy
najbardziej dogodny dla Ciebie termin

Zgłoś chęć uczestnictwa

To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
*  Zgoda na przetwarzanie danych dla procesu realizacji zgłoszenia (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb celów marketingowych (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
{{confirmSendOrder2}}

Skontaktuj się

Nasze cele obejmują zarówno szkolenie personelu jak i świadczenie usług doradczych z uwzględnieniem wszystkich etapów realizacji projektu. Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, wyślij zgłoszenie, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h. Otrzymasz wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb oraz biznesu.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmContactMessage}}