• picture slide 1

    ITLecture - IT works!

Opis szkolenia

Szkolenie BPMN

Adresaci szkolenia

Szkolenie BPMN (Business Process Modeling Notation) przeznaczone jest dla przyszłych analityków, projektantów, architektów oraz osób zajmujących się biznesem. Wprowadza w efektywne metody projektowania systemów oraz procesów.
Koncepcja szkolenia została oparta o zestaw praktycznych problemów z jakimi można się spotkać podczas codziennej pracy. Kurs kończy się certyfikatem naszej firmy, który można uzyskać poprzez realizację określonych zadań końcowych. Podczas szkolenia wykorzystywane są różnorodne materiały (m.in. materiały video) w postaci prezentacji jak i arkuszy z ćwiczeniami praktycznymi, stosowane są liczne narzędzia i pomoce dydaktyczne powiązane z tym zagadnieniem.
Jakość i skuteczność szkolenia BPMN mierzona jest ankietami indywidualnymi, raportami poszkoleniowymi jak również z wykorzystaniem testów wstępnych oraz końcowych. Kurs finalizowany jest projektem, który uczestnicy realizują po odbytym szkoleniu. Przez okres trzech tygodni, po ukończeniu kursu możliwy jest również kontakt z trenerem, celem zasięgnięcia konsultacji. Zapoznaj się z nieco pokrewną technologią również umożliwiającą modelowanie procesów jaką jest UML2. Przejrzyj również pozostałe szkolenia, które mogą być pomocne w twojej codziennej pracy.

Cele szkolenia

Celem szkolenia BPMN jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami tej technologii. W ramach tego kursu uczestniczy nauczą się jak praktycznie analizować oraz modelować procesy biznesowe. Otrzymają zestaw umiejętności jaki przydatny jest w realnym projekcie.
Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:
wykorzystywać istniejące notacje i standardy
definiować podstawowe elementy, relacje oraz rozszerzenia
modelować procesy biznesowe na poziomie analitycznym
analizować procesy biznesowe

Parametry szkolenia

W ramach tego szkolenia, uczestnicy odbędą wiele wykładów i warsztatów, wspomaganych nagraniami video oraz pytaniami testowymi.
24
wykładów
i warsztatów
03
materiały
video
16
pytań
testowych

Kod szkolenia: BPMN

Czas trwania: 3 dni / 24 h

Wielkość grupy: maks. 10 osób

Prowadzący: Grzegorz Chaś

Stopień trudności:

Metody szkolenia:

  • Ćwiczenia praktyczne
  • Wykład

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Założenia szkolenia są takie, że uczestnicy będą tworzyć projekt od samego początku. Nie ma więc żadnych wymagań wstępnych, kierowanych do uczestników.

Szczegóły szkolenia:

1. Wprowadzenie
1.1. Dlaczego warto stosować BPMN
1.2. Modelowanie procesów biznesowych i notacja 2.0
1.3. Najważniejsze różnice w stosunku do UML
1.4. Elementy BPMN
1.5. Typy diagramów BPMN
1.6. Przepływy w BPMN
2. Główna struktura BPMN
2.1. Elementy
2.1.1. Artefakty
2.1.2. Korelacje
2.1.3. Błędy
2.1.4. Eskalacje
2.1.5. Zdarzenia
2.1.6. Wyrażenia
2.1.7. Elementy przepływu
2.1.8. Kontener elementów przepływów
2.1.9. Bramy (ang. gateways)
2.1.9.1. Definicja elementu
2.1.9.2. Wiadomości
2.1.9.3. Zasoby
2.2 Serwisy
2.2.1. Interfejsy
2.2.2. EndPoints
2.2.3. Operacje
3. Współpraca
3.1. Podstawowe koncepcje
3.2. Pule i uczestnicy
3.3. Przepływ wiadomości
3.4. Konwersacje
3.4.1. Węzły konwersacji
3.4.2. Sub konwersacje
3.4.3. Wywołania konwersacji
3.4.4. Konwersacje globalne
3.4.5. Linki konwersacji
3.4.6. Asocjacje konwersacji
3.4.7. Korelacje
3.5. Procesy i choreografie wewnątrz kolaboracji
4. Procesy
4.1. Podstawowe koncepcje
4.2. Aktywności
4.2.1. Przydzielanie zasobów
4.2.2. Wykonawcy
4.2.3. Zadania
4.2.4. Interakcje
4.2.5. Pod procesy
4.2.6. Wywołanie aktywności
4.2.7. Zadania globalne
4.2.8. Przegląd charakterystyki
4.3. Elementy oraz dane
4.4. Zdarzenia
4.4.1. Definicje
4.4.2. Start
4.4.3. End
4.4.4. Intermediate
4.4.5. Obsługa
4.4.6. Zakres
4.5. Bramki (ang. gateways)
4.5.1. Kolejność przepływu sekwencji
4.5.2. Exclusive
4.5.3. Inclusive
4.5.4. Parallel
4.5.5. Complex
4.5.6. Event-Based
4.6. Kompensacje
4.7. Lanes
4.8. Instancje procesów
5. Choreografie
5.1. Podstawowe koncepcje
5.2. Elementy
5.3. Choreografia aktywności
5.3.1. Zadania
5.3.2. Sub choreografia
5.3.3. Wywołania choreografii
5.3.4. Zadania globalnej choreografii
5.3.5. Looping activities
5.3.6. Sekwencjonowanie aktywności
5.4. Zdarzenia
5.4.1. Start
5.4.2. Intermediate
5.4.3. End
5.5. Bramki (ang. gateways)
5.5.1. Exclusive
5.5.2. Event-Based
5.5.3. Inclusive
5.5.4. Parallel
5.5.5. Complex
5.5.6. Chaining
5.6. Choreografia w ramach współpracy
5.6.1. Uczestnicy
5.6.2. Swimlanes
6. Notacja BPMN oraz diagramy
6.1. Konwersja diagramów (BPMN DI)
6.2. Konwersja diagramów (DI) -Meta Model
6.3. Przykłady
7. Wykonanie semantyki
7.1. Aktywności
7.1.1. Zadania
7.1.2. Pod procesy / wywołanie aktywności
7.1.3. Podprocesy typu Ad-Hoc
7.1.4. Loop activity
7.1.5. Wiele instancji aktywności
7.2. Bramki (ang. gateways)
7.2.1. Exclusive
7.2.2. Event-Based
7.2.3. Inclusive
7.2.4. Parallel
7.2.5. Complex
7.3. Zdarzenia
7.3.1. Start
7.3.2. End
7.3.3. Intermediate
7.3.4. Zdarzenia w podprocesach
7.3.5. Kompensacja
8. Formaty wymiany danych
8.1. XSD
8.2. XMI
8.3. XSLT
9. Zbiór dobrych praktyk

Masz dodatkowe pytania ? Napisz do nas.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmMessage}}

Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą Ci wszelkich możliwych informacji, jak również udzielą niezbędnego wsparcia. Alternatywnie możesz porozmawiać bezpośrednio ze mną:
(+48) 695-625-547
grzegorz.chas@itlecture.pl

speaking person
Grzegorz Chaś
CEO / Trener

Skorzystaj z formularza, a my podamy
najbardziej dogodny dla Ciebie termin

Zgłoś chęć uczestnictwa

To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
*  Zgoda na przetwarzanie danych dla procesu realizacji zgłoszenia (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb celów marketingowych (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
{{confirmSendOrder2}}

Skontaktuj się

Nasze cele obejmują zarówno szkolenie personelu jak i świadczenie usług doradczych z uwzględnieniem wszystkich etapów realizacji projektu. Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, wyślij zgłoszenie, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h. Otrzymasz wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb oraz biznesu.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmContactMessage}}