• picture slide 1

    ITLecture - IT works!

Opis szkolenia

Szkolenie HTML, JavaScript, CSS oraz Bootstrap

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów pragnących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie tworzenia aplikacji webowych. W ramach szkolenia zostaną wykorzystane takie technologie jak Html, JavaScript, CSS oraz Bootstrap.
Koncepcja szkolenia została oparta o zestaw praktycznych problemów z jakimi można się spotkać podczas codziennej pracy. Kurs kończy się certyfikatem naszej firmy, który można uzyskać poprzez realizację określonych zadań końcowych. Podczas szkolenia wykorzystywane są różnorodne materiały (m.in. materiały video) w postaci prezentacji jak i arkuszy z ćwiczeniami praktycznymi, stosowane są liczne narzędzia i pomoce dydaktyczne powiązane z tym zagadnieniem.
Jakość i skuteczność szkolenia mierzona jest ankietami indywidualnymi, raportami poszkoleniowymi jak również z wykorzystaniem testów wstępnych oraz końcowych. Kurs finalizowany jest projektem, który uczestnicy realizują po odbytym szkoleniu. Przez okres trzech tygodni, po ukończeniu kursu możliwy jest również kontakt z trenerem, celem zasięgnięcia konsultacji.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami technologii Html, JavaScript, CSS oraz Bootstrap.
Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:
definiować strukturę strony Html,
tworzyć formularze i obsługiwać walidację,
obsługiwać audio i video
tworzyć grafikę oraz animacje
wykorzystywać Geolocation API
wykorzystywać CSS (Cascading Style Sheets), dla potrzeb poprawy wyglądy strony
tworzyć dynamiczne strony z wykorzystaniem JavaScript

Parametry szkolenia

W ramach tego szkolenia, uczestnicy odbędą wiele wykładów i warsztatów, wspomaganych nagraniami video oraz pytaniami testowymi.
24
wykładów
i warsztatów
03
materiały
video
12
pytań
testowych

Kod szkolenia: HTML-JS-CSS

Czas trwania: 3 dni / 24 h

Wielkość grupy: maks. 10 osób

Prowadzący: Grzegorz Marzencki

Stopień trudności:

Metody szkolenia:

  • Ćwiczenia praktyczne
  • Wykład

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera, oraz umiejętność algorytmicznego myślenia

Szczegóły szkolenia:

1. HTML5 Struktura strony
1.1 Tworzenie DOCTYPE w HTML5
1.2 Utworzenie deklaracji strony kodowej
1.3 Podział dokumentu na sekcje
1.4 Tworzenie poszczególnych części dokumentu
1.5 Tworzenie aside
1.6 Tworzenie header
1.7 Grupowanie elementów od <h1> do <h6>
1.8 Tworzenie stopki
1.9 Tworzenie nawigacji w dokumencie
1.10 kompatybilność przeglądarki
1.11 Wykorzystanie tagu <hr> w HTML5
1.12 Wykorzystanie tagu <iFrame>
1.13 Wykorzystanie tagu <area>
2. HTML5 Formularze
2.1. Zrozumienie input types
2.2. Wykorzystanie e-mail input type
2.3. Zastosowanie URL input type
2.4. Walidacja elementów formularza
2.5. Ustawienie placeholder w input type
2.6. Obsługa daty oraz czasu
3. HTML5 Audio oraz Video
3.1. Osadzanie video na stronie
3.2. Rozpoznawanie wsparcia video dla różnych przeglądarek
3.3. Tworzenie własnych video kontrolerów
3.4. Preloading a video
3.5. Wykorzystanie elementu audio
4. HTML5 Rysowanie i animacje
4.1. Zrozumienie API Canvas
4.2. Rysowanie z wykorzystaniem canvas API
4.3. Wykorzystanie ścieżek i współrzędnych
4.4. Rysowanie kształtów: prostokątów i okręgów
5. HTML5 Lokalny schowek
5.1. Sprawdzenie wsparcia dla różnych przeglądarek
5.2. Wykorzystanie ApplicationCache object
5.3. Zdarzenia typu ApplicationCache
6. HTML5 Geolokalizacja API
6.1. Zrozumienie Geolokalizacji API
6.2. Wykorzystanie obiektu navigator
6.3. Użycie obiektu position
6.4. Śledzenie współrzędnych użytkownika
7. CSS - Rozmieszczenie na stronie
7.1. Rozmieszczenie w web-ie
7.1.1. Grids and boxes
7.1.2. Praca z kolumnami
7.1.3. Projektowanie typu Fixed vs. liquid
7.1.4. Technologia rozmieszczania: Tables vs. CSS
7.1.5. Logiczne umieszczenie elementów
7.2. Workflow w layout CSS
7.2.1. Anatomia layout: Tables vs. CSS
7.2.2. Tworzenie struktury strony
7.2.3. Formatowanie box
7.3. CSS layouts: Pojedyńczy box
7.3.1. Tworzenie fixed-width wrapper
7.3.2. Dodanie padding, margins, and backgrounds do layout-u
7.3.3. Tworzenie maximum-width layout
7.3.4. Bezwzględne pozycjonowanie, żeby umieścić box w centrum
7.4. Zagnieżdżone boxes: Boxouts
7.4.1. The float property
7.4.2. Tworzenie boxout
7.5. Zaawansowane layouts z wieloma box-ami oraz columnami
7.5.1. Praca z podwójnie strukturalnymi div-ami
7.5.1.1. Manipulowanie dla fixed-width layouts
7.5.1.2. Manipulowanie dla liquid layouts
7.5.2. Operations
7.5.2.1. Umieszczenie kolumn wewnątrz wrapper
7.5.2.2. Czyszczenie floated content
7.5.3. Praca z sidebars oraz multiple boxouts
7.5.3.1. Tworzenie sidebar z faux-column backgrounds
7.5.3.2. Tworzenie wielu boxouts wewnątrz sidebar
7.5.4. Tworzenie flanking sidebars
7.5.5. Automatyczne layout variations
7.5.5.1. Wykorzystanie body class, żeby zautomatyzować page layouts
7.6. Obszary typu scrollable
7.6.1. Praca z frames
7.6.2. Praca z wewnętrznymi frames (iframes)
7.6.3. Przewijalny obszar CSS
7.7. Bootstrap
7.7.1. Co to jest bootstrap ?
7.7.2. Konfiguracja
7.7.3. Główne reguły
7.7.4. Proste przykłady
8. JS - Język JavaScript
8.1. Wprowadzenie
8.1.1. JavaScript vs ECMAScript
8.1.2. Specyfika języka
8.2. Składnia
8.2.1. Przegląd składni
8.2.2. Statements vs Expressions
8.2.3. Średniki
8.2.4. Komentarze
8.3. Zmienne i przydział
8.3.1. Przydział
8.3.2. Compound Assignment Operators
8.3.3. Identyfikatory oraz nazwy zmiennych
8.4. Wartości
8.4.1. Typy proste vs obiekty
8.4.2. Typy proste
8.4.3. Obiekty
8.4.4. Undefined oraz null
8.4.5. Kategoryzacja wartości z wykorzystaniem typeof and instanceof
8.5. Booleans
8.5.1. Prawda oraz fałsz
8.5.2. Operatory binarne oraz logiczne
8.5.3. Operatory porównania
8.6. Wartości liczbowe
8.7. Operatory
8.8. Stringi
8.8.1. Operatory w String
8.8.2. Metody w String
8.9. Statements
8.9.1. Warunkowe
8.9.2. Pętle
8.10. Funkcje
8.10.1. Deklaracje funkcji
8.10.2. Specjalne argumenty zmiennych
8.10.3. Za dużo lub za mało argumentów
8.10.4. Parametry opcjonalne
8.10.5. Wymuszanie liczby argumentów funkcji
8.10.6. Zamiana argumentów na tablicę
8.11. Obsługa wyjątków
8.12. Tryb strict
8.13. Zakres zmiennych oraz closures
8.13.1. Widoczność zmiennych w obrębie funkcji
8.13.2. Nadużywanie zmiennych
8.13.3. Closures
8.13.4. Zastosowanie "New Scope"
8.14. Obiekty i konstruktory
8.14.1. Pojedyncze obiekty
8.14.2. Arbitralne "property keys"
8.14.3. Wydzielanie metod
8.14.4. Funkcje wewnątrz metody
8.14.5. Konstruktory: fabryki obiektów
8.15. Kolekcje
8.15.1. Literały tablicowe
8.15.2. Metody tablicowe
8.15.3. Iteracja poprzez tablice
8.16. Wyrażenia regularne
8.16.1. Metoda test(): Czy jest dopasowanie ?
8.16.2. Metoda exec(): Dopasowanie i pobranie grup
8.16.3. Metoda replace(): Szukanie i zastępowanie
8.17. Math
8.18. Inne funkcjonalności standardowej biblioteki

Masz dodatkowe pytania ? Napisz do nas.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmMessage}}

Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą Ci wszelkich możliwych informacji, jak również udzielą niezbędnego wsparcia. Alternatywnie możesz porozmawiać bezpośrednio ze mną:
(+48) 695-625-547
grzegorz.chas@itlecture.pl

speaking person
Grzegorz Chaś
CEO / Trener

Skorzystaj z formularza, a my podamy
najbardziej dogodny dla Ciebie termin

Zgłoś chęć uczestnictwa

To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
*  Zgoda na przetwarzanie danych dla procesu realizacji zgłoszenia (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb celów marketingowych (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
{{confirmSendOrder2}}

Skontaktuj się

Nasze cele obejmują zarówno szkolenie personelu jak i świadczenie usług doradczych z uwzględnieniem wszystkich etapów realizacji projektu. Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, wyślij zgłoszenie, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h. Otrzymasz wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb oraz biznesu.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmContactMessage}}