• picture slide 1

    ITLecture - IT works!

Opis szkolenia

Szkolenie Java 7

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów potrzebujących lepiej poznać technologię Java 7 oraz pragnących podnieść w przyszłości swoje kwalifikacje do Java 8.
Koncepcja szkolenia została oparta o zestaw praktycznych problemów z jakimi można się spotkać podczas codziennej pracy. Kurs kończy się certyfikatem naszej firmy, który można uzyskać poprzez realizację określonych zadań końcowych. Podczas szkolenia wykorzystywane są różnorodne materiały (m.in. materiały video) w postaci prezentacji jak i arkuszy z ćwiczeniami praktycznymi, stosowane są liczne narzędzia i pomoce dydaktyczne powiązane z tym zagadnieniem.
Jakość i skuteczność szkolenia Java 7 mierzona jest ankietami indywidualnymi, raportami poszkoleniowymi jak również z wykorzystaniem testów wstępnych oraz końcowych. Kurs finalizowany jest projektem, który uczestnicy realizują po odbytym szkoleniu. Przez okres trzech tygodni, po ukończeniu kursu możliwy jest również kontakt z trenerem, celem zasięgnięcia konsultacji.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami technologii Java.
Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:
tworzyć proste i złożone typy danych
wykorzystywać programowanie obiektowe dla potrzeb tworzenia aplikacji
walidować formularze i tworzyć własne reguły walidacji
optymalnie wykorzystywać składnię języka Java
stosować takie konstrukcje jak: tablice, instrukcje warunkowe i pętle
tworzyć interfejs użytkownika
komunikować się z bazą danych i przetwarzać wyniki

Parametry szkolenia

W ramach tego szkolenia, uczestnicy odbędą wiele wykładów i warsztatów, wspomaganych nagraniami video oraz pytaniami testowymi.
40
wykładów
i warsztatów
03
materiały
video
16
pytań
testowych

Kod szkolenia: JAVA-7

Czas trwania: 5 dni / 40 h

Wielkość grupy: maks. 10 osób

Prowadzący: Grzegorz Chaś

Stopień trudności:

Metody szkolenia:

  • Ćwiczenia praktyczne
  • Wykład

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem oraz znajomość podstaw programowania obiektowego.

Szczegóły szkolenia:

1. Wprowadzenie
1.1 Dlaczego Java ?
1.2 Kompilacja
1.3 Mój pierwszy program
2. Wprowadzenie do obiektowości
2.1 Interfejsy
2.2 Serwisy
2.3 Reużywalność implementacji
2.4 Kontenery
2.5 Tworzenie obiektów i ich cykl życia
2.6 Garbage Collector
2.7 Metody, argumenty oraz typy zwracanej wartości
3. Operatory
3.1 Przypisanie
3.2 Rzutowanie
3.3 Operatory matematyczne
3.4 Inkrementacja oraz dekrementacja
3.5 Operatory logiczne oraz bitowe
4. Kontrola wykonania
4.1 Zastosowanie true oraz false
4.2 Wykorzystanie if oraz else
4.3 Pętle
4.3.1 for
4.3.2 while
4.3.3 do-while
4.4 Inne słowa kluczowe
4.4.1 switch
4.4.2 return
4.4.3 break
4.4.4 continue
5. Polimorfizm
5.1 Metody prywatne
5.2 Nadpisywanie "Overriding"
5.3 Konstruktory
5.4 Kowariancyjne typy zwracanych wartości
5.5 Projektowanie wraz z dziedziczeniem
6. Interfejsy
6.1 Zastosowanie
6.2 Do czego służą ?
6.2 Rozszerzanie interfejsu poprzez dziedziczenie
6.3 Dostarczanie implementacji dla interfejsu
7. Klasy wewnętrzne
7.1 Tworzenie klas wewnętrznych
7.2 Wykorzystanie słów kluczowych "this" oraz "new"
7.3 Anonimowe klasy wewnętrzne
7.4 Dziedziczenie z klas wewnętrznych
8. Przechowywanie obiektów
8.1 Kontenery
8.2 Tworzenie grup elementów
8.3 Interfejsy związane z kolekcją
8.3.1 Iterator
8.3.2 Collection
8.3.3 List
8.3.4 Stack
8.3.5 Set
8.3.6 Map
9. Zgłaszanie i obsługa wyjątków
9.1 Standardowe wyjątki Java
9.2 Tworzenie własnych wyjątków
9.3 Przechwytywanie wyjątków poprzez try / catch oraz throws
9.4 Przesłanianie metod deklarujących wyjątki
9.5 Przesłanianie konstruktorów deklarujących wyjątki
9.6 Zastosowanie słowa kluczowego final
10. Wyrażenia regularne oraz formatowanie
10.1 Struktura patternów
10.2 Zastosowanie klas Pattern oraz Matcher
10.3 Zastosowanie klasy Scanner
10.4 pobieranie danych z konsoli
11. Typy generyczne
11.1 Zastosowanie oraz po co je stosujemy
11.2 Tworzenie generycznych interfejsów
11.3 Tworzenie generycznych metod
11.4 Anonimowe klasy wewnętrzne
11.5 Wykorzystanie "wildcards"
11.6 Typy generyczne w kolekcjach
12. Głębsze zrozumienie kontenerów
12.1 Kolejność przechowywania w List, Collection i Set
12.2 Zrozumienie Map
12.3 Wykorzystanie hashcode i equals
12.4 Wydajność a wybór implementacji kolekcji
12.4.1 Wybór w obrębie implementacji List
12.4.2 Wybór w obrębie implementacji Set
12.4.3 Wybór w obrębie implementacji Map
13. Operacje wejścia / wyjścia
13.1 Zastosowanie klasy File
13.2 Zapis i odczyt z plików
13.3 Łańcuchy tekstowe oraz bitowe
13.3.1 Reader oraz Writer
13.3.2 InputStream oraz OutputStream
13.4 Zastosowanie filtrów w strumieniach
13.4.1 Obsługa danych w buforach
13.4.2 Pobieranie konkretnych typów danych
14. Zastosowanie Enumeracji
14.1 Zastosowanie enum
14.1.1 Statyczne importy
14.1.2 Dodawanie metod
14.1.3 Przesłanianie metod
14.2 Wykorzystanie w konstrukcji switch
14.3 Zastosowanie EnumSet oraz EnumMap
15. Aplikacje wielowątkowe
15.1 Definiowanie zadań
15.2 Usypianie wątku
15.3 Definiowanie priorytetów
15.4 Wątki demoniczne oraz niedemoniczne
15.5 Grupy wątków
15.6 Praca na współdzielonych zasobach
15.7 Zatrzymywanie pracy wątku
15.8 Współpraca pomiędzy wątkami
15.8.1 Zastosowanie konstrukcji wait i notifyAll
15.8.2 Zastosowanie konstrukcji notify i notifyAll
15.9 Jak sobie poradzić z deadlock ?
16. Graficzny interfejs użytkownika
16.1 Aplety
16.2 Podstawy swinga
16.3 Tworzenie przycisków
16.4 Przechwytywanie zdarzeń
16.5 Kontrola rozkładu komponentów
16.5.1 BorderLayout
16.5.2 FlowLayout
16.5.3 BoxLayout
16.5.4 GridLayout
16.6 Podstawowe komponenty
16.6.1 Button
16.6.2 Icon
16.6.3 Text field
16.6.4 Text area
16.6.5 Check box
16.6.6 Radio button
16.6.7 Combo box
16.6.8 Menu
17. Współpraca z bazą danych
17.1 Co to jest JDBC ?
17.2 Tworzenie połączenia
17.3 Wykonywanie zapytań: SELECT, INSERT, UPDATE
17.4 Zapytania typu Statement i PreparedStatement
17.5 Przetwarzanie wyników zapytań

Masz dodatkowe pytania ? Napisz do nas.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmMessage}}

Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą Ci wszelkich możliwych informacji, jak również udzielą niezbędnego wsparcia. Alternatywnie możesz porozmawiać bezpośrednio ze mną:
(+48) 695-625-547
grzegorz.chas@itlecture.pl

speaking person
Grzegorz Chaś
CEO / Trener

Skorzystaj z formularza, a my podamy
najbardziej dogodny dla Ciebie termin

Zgłoś chęć uczestnictwa

To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
*  Zgoda na przetwarzanie danych dla procesu realizacji zgłoszenia (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb celów marketingowych (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
{{confirmSendOrder2}}

Skontaktuj się

Nasze cele obejmują zarówno szkolenie personelu jak i świadczenie usług doradczych z uwzględnieniem wszystkich etapów realizacji projektu. Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, wyślij zgłoszenie, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h. Otrzymasz wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb oraz biznesu.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmContactMessage}}