• picture slide 1

    ITLecture - IT works!

Opis szkolenia

Szkolenie Java 8

Adresaci szkolenia

Szkolenie Java 8 od podstaw, przeznaczone dla osób znających Java 5,6 lub 7.
Koncepcja szkolenia została oparta o zestaw praktycznych problemów z jakimi można się spotkać podczas codziennej pracy. Kurs kończy się certyfikatem naszej firmy, który można uzyskać poprzez realizację określonych zadań końcowych. Podczas szkolenia wykorzystywane są różnorodne materiały (m.in. materiały video) w postaci prezentacji jak i arkuszy z ćwiczeniami praktycznymi, stosowane są liczne narzędzia i pomoce dydaktyczne powiązane z tym zagadnieniem.
Jakość i skuteczność szkolenia mierzona jest ankietami indywidualnymi, raportami poszkoleniowymi jak również z wykorzystaniem testów wstępnych oraz końcowych. Kurs finalizowany jest projektem, który uczestnicy realizują po odbytym szkoleniu. Przez okres trzech tygodni, po ukończeniu kursu możliwy jest również kontakt z trenerem, celem zasięgnięcia konsultacji. Sprawdź również nasze pozostałe szkolenia programistyczne.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami technologii Java 8.
Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:
tworzyć proste i złożone typy danych
wykorzystywać programowanie obiektowe dla potrzeb tworzenia aplikacji
efektywnie posługiwać się strumieniami z wykorzystaniem lambda
stosować nowe API dotyczące daty i czasu
wykorzystywać techniki programowania funkcyjnego
stosować takie konstrukcje jak: tablice, instrukcje warunkowe i pętle
tworzyć interfejs użytkownika
komunikować się z bazą danych i przetwarzać wyniki

Parametry szkolenia

W ramach tego szkolenia, uczestnicy odbędą wiele wykładów i warsztatów, wspomaganych nagraniami video oraz pytaniami testowymi.
40
wykładów
i warsztatów
03
materiały
video
16
pytań
testowych

Kod szkolenia: JAVA-8

Czas trwania: 5 dni / 40 h

Wielkość grupy: maks. 10 osób

Prowadzący: Grzegorz Chaś

Stopień trudności:

Metody szkolenia:

  • Ćwiczenia praktyczne
  • Wykład

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem oraz znajomość podstaw programowania obiektowego.

Szczegóły szkolenia:

1. Wprowadzenie
1.1 Dlaczego Java ?
1.2 Kompilacja
1.3 Mój pierwszy program
2. Wprowadzenie do obiektowości
2.1 Interfejsy
2.2 Serwisy
2.3 Reużywalność implementacji
2.4 Kontenery
2.5 Tworzenie obiektów i ich cykl życia
2.6 Garbage Collector
2.7 Metody, argumenty oraz typy zwracanej wartości
3. Operatory
3.1 Przypisanie
3.2 Rzutowanie
3.3 Operatory matematyczne
3.4 Inkrementacja oraz dekrementacja
3.5 Operatory logiczne oraz bitowe
4. Kontrola wykonania
4.1 Zastosowanie true oraz false
4.2 Wykorzystanie if oraz else
4.3 Pętle
4.3.1 for
4.3.2 while
4.3.3 do-while
4.4 Inne słowa kluczowe
4.4.1 switch
4.4.2 return
4.4.3 break
4.4.4 continue
5. Polimorfizm
5.1 Metody prywatne
5.2 Nadpisywanie "Overriding"
5.3 Konstruktory
5.4 Kowariancyjne typy zwracanych wartości
5.5 Projektowanie wraz z dziedziczeniem
6. Interfejsy
6.1 Zastosowanie
6.2 Do czego służą ?
6.3 Rozszerzanie interfejsu poprzez dziedziczenie
6.4 Dostarczanie implementacji dla interfejsu
7. Przechowywanie obiektów
7.1 Kontenery
7.2 Tworzenie grup elementów
7.3 Interfejsy związane z kolekcją
7.3.1 Iterator
7.3.2 Collection
7.3.3 List
7.3.4 Stack
7.3.5 Set
7.3.6 Map
8. Zgłaszanie i obsługa wyjątków
8.1 Standardowe wyjątki Java
8.2 Tworzenie własnych wyjątków
8.3 Przechwytywanie wyjątków poprzez try / catch oraz throws
8.4 Przesłanianie metod deklarujących wyjątki
8.5 Przesłanianie konstruktorów deklarujących wyjątki
8.6 Zastosowanie słowa kluczowego final
9. Wyrażenia regularne oraz formatowanie
9.1 Struktura patternów
9.2 Zastosowanie klas Pattern oraz Matcher
9.3 Zastosowanie klasy Scanner
9.4 pobieranie danych z konsoli
10. Typy generyczne
10.1 Zastosowanie oraz po co je stosujemy
10.2 Tworzenie generycznych interfejsów
10.3 Tworzenie generycznych metod
10.4 Anonimowe klasy wewnętrzne
10.5 Wykorzystanie "wildcards"
10.6 Typy generyczne w kolekcjach
11. Operacje wejścia / wyjścia
11.1 Zastosowanie klasy File
11.2 Zapis i odczyt z plików
11.3 Łańcuchy tekstowe oraz bitowe
11.3.1 Reader oraz Writer
11.3.2 InputStream oraz OutputStream
11.4 Zastosowanie filtrów w strumieniach
11.4.1 Obsługa danych w buforach
11.4.2 Pobieranie konkretnych typów danych
12. Wyrażenia Lambda
12.1 Pierwsze wyrażenie lambda
12.2 Debugowanie wyrażeń lambda
12.3 Interfejsy funkcjonalne i ich zastosowanie
13. Zaawansowane kolekcje i kolektory
13.1 Popularne operacje na strumieniach:
13.1.1 flatMap
13.1.2 reduce
13.1.3 filter
13.1.4 collect(toList())
13.1.5 max and min
13.1.6 map
13.2 Ustawianie elementów w kolejności
13.3 Dzielenie i grupowanie danych
13.4 Redukcja z użyciem kolektora
14. Wykorzystanie Optional jako alternatywy dla "null"
14.1 Wprowadzenie do klasy Optional
14.2 Wzorce projektowe do zastosowania Optional
14.3 Praktyczne sposoby zastosowania
15. Nowe Date oraz Time API
15.1 LocalDate, LocalTime, Instant oraz Duration
15.2 Parsowanie oraz formatowanie daty
15.3 Praca z różnymi strefami czasowymi
16. Techniki programowania funkcyjnego
16.1 Dlaczego stosujemy takie podejście
16.2 Różnice w porównaniu do podejścia klasycznego
16.3 Zastosowanie praktyczne
17. Aplikacje wielowątkowe
17.1 Definiowanie zadań
17.2 Usypianie wątku
17.3 Definiowanie priorytetów
17.4 Wątki demoniczne oraz niedemoniczne
17.5 Grupy wątków
17.6 Praca na współdzielonych zasobach
17.7 Zatrzymywanie pracy wątku
17.8 Współpraca pomiędzy wątkami
17.8.1 Zastosowanie konstrukcji wait i notifyAll
17.8.2 Zastosowanie konstrukcji notify i notifyAll
17.9 Jak sobie poradzić z deadlock ?
18. Graficzny interfejs użytkownika
18.1 Aplety
18.2 Podstawy swinga
18.3 Tworzenie przycisków
18.4 Przechwytywanie zdarzeń
18.5 Kontrola rozkładu komponentów
18.5.1 BorderLayout
18.5.2 FlowLayout
18.5.3 BoxLayout
18.5.4 GridLayout
18.6 Podstawowe komponenty
18.6.1 Button
18.6.2 Icon
18.6.3 Text field
18.6.4 Text area
18.6.5 Check box
18.6.6 Radio button
18.6.7 Combo box
18.6.8 Menu

Masz dodatkowe pytania ? Napisz do nas.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmMessage}}

Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą Ci wszelkich możliwych informacji, jak również udzielą niezbędnego wsparcia. Alternatywnie możesz porozmawiać bezpośrednio ze mną:
(+48) 695-625-547
grzegorz.chas@itlecture.pl

speaking person
Grzegorz Chaś
CEO / Trener

Skorzystaj z formularza, a my podamy
najbardziej dogodny dla Ciebie termin

Zgłoś chęć uczestnictwa

To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
*  Zgoda na przetwarzanie danych dla procesu realizacji zgłoszenia (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb celów marketingowych (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
{{confirmSendOrder2}}

Skontaktuj się

Nasze cele obejmują zarówno szkolenie personelu jak i świadczenie usług doradczych z uwzględnieniem wszystkich etapów realizacji projektu. Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, wyślij zgłoszenie, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h. Otrzymasz wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb oraz biznesu.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmContactMessage}}