• picture slide 1

    ITLecture - IT works!

Opis szkolenia

Szkolenie JEE7

Adresaci szkolenia

Szkolenie JEE7 przeznaczone jest dla programistów znających podstawy Java oraz posiadających podstawową wiedzę w zakresie HTML i CSS, chcących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie tworzenia aplikacji webowych.
Koncepcja szkolenia została oparta o zestaw praktycznych problemów z jakimi można się spotkać podczas codziennej pracy. Kurs kończy się certyfikatem naszej firmy, który można uzyskać poprzez realizację określonych zadań końcowych. Podczas szkolenia wykorzystywane są różnorodne materiały (m.in. materiały video) w postaci prezentacji jak i arkuszy z ćwiczeniami praktycznymi, stosowane są liczne narzędzia i pomoce dydaktyczne powiązane z tym zagadnieniem.
Jakość i skuteczność szkolenia JEE7 mierzona jest ankietami indywidualnymi, raportami poszkoleniowymi jak również z wykorzystaniem testów wstępnych oraz końcowych. Kurs finalizowany jest projektem, który uczestnicy realizują po odbytym szkoleniu. Przez okres trzech tygodni, po ukończeniu kursu możliwy jest również kontakt z trenerem, celem zasięgnięcia konsultacji. Poznaj również alternatywne rozwiązania na bazie frameworka Spring.

Cele szkolenia

Celem szkolenia JEE7 jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami technologii Hibernate, JPA oraz JSF2, umożliwiającymi efektywne tworzenie aplikacji webowych.
Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:
skonfigurować zależności
tworzyć bean-y oraz wstrzykiwać zależności
tworzyć stanowe oraz bezstanowe komponenty EJB
ustawiać zakres transakcji
integrować JSF z HTML
parsować XML oraz JSON
pobierać oraz wysyłać dane do kolejek JMS
komunikować się poprzez SOAP Webservice
komunikować się z użyciem RESTful

Parametry szkolenia

W ramach tego szkolenia, uczestnicy odbędą wiele wykładów i warsztatów, wspomaganych nagraniami video oraz pytaniami testowymi.
40
wykładów
i warsztatów
03
materiały
video
17
pytań
testowych

Kod szkolenia: JEE-7

Czas trwania: 5 dni / 40 h

Wielkość grupy: maks. 10 osób

Prowadzący: Michał Kuna

Stopień trudności:

Metody szkolenia:

  • Ćwiczenia praktyczne
  • Wykład

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Od uczestników szkolenia JEE7 wymagana jest podstawowa znajomość Java oraz wstępne rozeznanie w standardach HTML, CSS i JAVASCRIPT. Uczestnik powinien posiadać znajomość podstaw tworzenia aplikacji webowych.

Szczegóły szkolenia:

1. Wprowadzenie do Java EE 7
1.1. Konfiguracja środowiska developerskiego
1.2. Na czym polega Java EE ?
1.3. Specyfikacja Java EE
2. Kontekst i wstrzykiwanie zależności
2.1. Zrozumienie Beans
2.1.1. Wstrzykiwanie zależności
2.1.2. Zarządzanie cyklem życia
2.1.3. Zasięgi i kontekst
2.2. Przegląd specyfikacji CDI
2.2.1. Anatomia CDI Bean
2.2.1.1. Wstrzykiwanie zależności oraz punkty wstrzykiwania
2.2.1.2. Kwalifikatory
2.2.1.3. Zakresy Beanów
2.2.2. Interceptory
2.2.3. Decoratory i zdarzenia
3. Walidacja beanów
3.1. Przegląd specyfikacji “Bean Validation”
3.2. Tworzenie ograniczeń
3.2.1. Adnotacje ograniczeń i ich implementacja
3.2.2. Definiowanie własnych ograniczeń
3.3. Walidacja ograniczeń
3.3.1. API walidacji
3.3.2. Walidacja Beanów i zmiennych
3.3.3. Walidacja wartości i metod
3.3.4. Walidacja grup
4. Java Persistence API
4.1. Przegląd specyfikacji JPA
4.2. Object-Relational Mapping
4.2.1. Wprowadzenie do encji
4.2.1.1. Cykl życia encji i callbacks
4.2.1.2. Integracja z “Bean Validation”
4.2.2. Typy relacji
4.2.2.1. @OneToOne
4.2.2.2. @OneToMany
4.2.2.3. @ManyToMany
4.2.3. Pobieranie i ustawianie kolejności w relacji / kolekcji
4.3. Dziedziczenie oraz strategie mapowania
5. Zarządzanie Persistent Objects
5.1. Entity Manager
5.1.1. Kontekst utrwalania
5.1.2. Persisting, Merging and Updating
5.1.3. Removing
5.1.3.1. Orphan Removal
5.1.4. Wyszukiwanie poprzez ID
5.1.5. Zdarzenia kaskadowe
5.2. JPQL
5.3. API cache-u
5.4. Wersjonowanie
6. Enterprise JavaBeans
6.1. Przegląd specyfikacji EJB
6.2. Rodzaje EJB
6.2.1. Stateless Beans
6.2.2. Stateful Beans
6.2.3. Singleton
6.3. Remote, Local oraz No-Interface Views
6.4. Współbieżność
6.4.1. Zarządzanie na poziomie kontenera
6.4.2. Zarządzanie na poziomie bean-a
6.5. Wywołania asynchroniczne
6.6. Wywołanie EJB z wstrzykiwaniem CDI, JNDI
7. Callbacks, Timer Service oraz uwierzytelnianie
7.1. Callbacks
7.2. Timer Service
7.3. Deklaratywne oraz programistyczne tworzenie timerów
7.4. Uwierzytelnianie
7.4.1. Deklaratywne
7.4.2. Programistyczne
8. Transakcje
8.1. Zrozumienie transakcji
8.1.1. ACID
8.1.2. Anomalie współbieżnego dostępu
8.1.3. Poziomy izolacji
8.1.4. Propagacja
8.2. Transakcje lokalne JTA
8.3. Transakcje współdzielone oraz XA
8.4. Wsparcie transakcji w EJB
8.4.1. Transakcje zarządzane przez kontener
8.4.2. Transakcje zarządzane na poziomie beana
9. JavaServer Faces
9.1. Przegląd specyfikacji JSF
9.1.1. FacesServlet oraz Facelets
9.1.2. Strony oraz komponenty
9.1.3. Konwertery i walidatory
9.2. Struktura strony JSF
9.3. Tagi reprezentujące komponenty w JSF i HTML
9.3.1. Targets
9.3.2. Inputs and Outputs
9.3.3. Selections
9.3.4. Graphics, Grids and Tables
9.4. Zarządzanie zasobami
10. Przetwarzanie i nawigacja
10.1. Wzorzec MVC
10.2. Reguły nawigacji
10.3. FacesServlet oraz FacesContext
10.4. Konfiguracja Faces
10.5. Beany umieszczone po stronie backend-u
10.5.1. Zakres i cykl życia
10.5.2. Adnotacje typu callback
10.5.3. Obsługa wyjątków i komunikatów
11. Parsowanie XML oraz JSON
11.1. Wprowadzenie do XML
11.1.1. Walidacja z wykorzystaniem schematu XML
11.1.2. Parsowanie z wykorzystaniem SAX, DOM oraz XPath
11.1.3. Architektura Java dla potrzeb XML Binding oraz parsowania
11.2. Wprowadzenie do JSON
11.2.1. Przegląd specyfikacji JSON
11.2.2. Parsowanie JSON
12. Obsługa komunikatów poprzez JMS
12.1. Java Messaging Service API
12.2. Zrozumienie JMS
12.2.1. Point-to-Point
12.2.2. Publish-Subscribe
12.3. Struktura komunikatu - Header, Body, Properties
12.4. Wysyłanie i otrzymywanie wiadomości z wykorzystaniem API
12.5. Filtrowanie wiadomości
12.6. Utrwalanie wiadomości oraz kontrola potwierdzeń
12.7. Kontekst MDB, cykl życia oraz adnotacje typu callback
13. SOAP Web Services
13.1. Zrozumienie SOAP Web Services
13.2. Anatomia SOAP Web Service
13.3. SOAP Web Service Endpoints
13.4. Mapowanie WSDL
13.5. Obsługa wyjątków
13.6. Publikowanie SOAP Web Service
13.7. Wywoływanie SOAP Web Services
14. RESTful Web Services
14.1. Definicja URI oraz składanie ich w URL
14.2. Żądania oraz odpowiedzi
14.3. Nagłówki
14.4. Metody HTTP, Statusy oraz “content types”
14.5. Operacje typu CRUD
14.6. Publikowanie RESTful Web Service
14.7. Wywoływanie RESTful Web Services

Masz dodatkowe pytania ? Napisz do nas.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmMessage}}

Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą Ci wszelkich możliwych informacji, jak również udzielą niezbędnego wsparcia. Alternatywnie możesz porozmawiać bezpośrednio ze mną:
(+48) 695-625-547
grzegorz.chas@itlecture.pl

speaking person
Grzegorz Chaś
CEO / Trener

Skorzystaj z formularza, a my podamy
najbardziej dogodny dla Ciebie termin

Zgłoś chęć uczestnictwa

To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
*  Zgoda na przetwarzanie danych dla procesu realizacji zgłoszenia (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb celów marketingowych (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
{{confirmSendOrder2}}

Skontaktuj się

Nasze cele obejmują zarówno szkolenie personelu jak i świadczenie usług doradczych z uwzględnieniem wszystkich etapów realizacji projektu. Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, wyślij zgłoszenie, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h. Otrzymasz wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb oraz biznesu.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmContactMessage}}