• picture slide 1

    ITLecture - IT works!

Opis szkolenia

Szkolenie JPA i Hibernate

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, którzy zamierzają lepiej poznać technologię JPA oraz Hibernate. Szkolenie kładzie duży nacisk na wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy.
Koncepcja szkolenia została oparta o zestaw praktycznych problemów z jakimi można się spotkać podczas codziennej pracy. Kurs kończy się certyfikatem naszej firmy, który można uzyskać poprzez realizację określonych zadań końcowych. Podczas szkolenia wykorzystujemy materiały w postaci prezentacji jak i arkuszy z ćwiczeniami praktycznymi. Stosujemy liczne narzędzia i pomoce dydaktyczne powiązane z zagadnieniem technologii JPA i Hibernate.
Jakość i skuteczność szkolenia mierzona jest ankietami indywidualnymi, raportami poszkoleniowymi jak również z wykorzystaniem testów wstępnych oraz końcowych. Kurs finalizowany jest projektem, który uczestnicy realizują po odbytym szkoleniu. Przez okres trzech tygodni, po ukończeniu kursu możliwy jest również kontakt z trenerem, celem zasięgnięcia konsultacji.

Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami technologii JPA oraz Hibernate. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są pomiędzy nimi różnice.
Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:
konfigurować JPA oraz Hibernate
zapisywać, odczytywać i modyfikować dane
walidować encje oraz tworzyć własne reguły walidacji
mapować encje na bazę danych
tworzyć relacje pomiędzy encjami
tworzyć zapytania JPQL
zakładać i wykorzystywać transakcje
wykorzystywać cache pierwszego i drugiego poziomu

Parametry szkolenia

W ramach tego szkolenia, uczestnicy odbędą wiele wykładów i warsztatów, wspomaganych nagraniami video oraz pytaniami testowymi.
24
wykładów
i warsztatów
02
materiały
video
14
pytań
testowych

Kod szkolenia: JPA-HIB

Czas trwania: 3 dni / 24 h

Wielkość grupy: maks. 10 osób

Prowadzący: Grzegorz Chaś

Stopień trudności:

Metody szkolenia:

  • Ćwiczenia praktyczne
  • Wykład

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Od uczestników wymagana jest znajomość Java oraz znajomość podstaw relacyjnych baz danych.

Szczegóły szkolenia:

1. Wprowadzenie do ORM
1.1 Co to jest JPA ?
1.2 Co to jest Hibernate ?
1.3 Jakie są różnice pomiędzy JPA a Hibernate ?
1.4 Kontekst trwałości (PersistenceContext)
2. Konfiguracja
2.1 Pobranie niezbędnych bibliotek
2.2 Zdefiniowanie mapowania
2.3 Konfiguracja Hibernate
2.3.1 Konfiguracja poprzez kod źródłowy
2.3.2 Konfiguracja z użyciem xml
2.3.3 Konfiguracja sesji
2.4 Konfiguracja JPA
2.4.1 Konfiguracja poprzez kod źródłowy
2.4.2 Konfiguracja z użyciem xml
2.4.3 Konfiguracja entityManager
3. Operacje oraz cykl życia encji
3.1 Zmiany stanów encji
3.2 Nazwy tabel i schematów
3.3 Adnotacje na kolumnach
3.4 Zapis, odczyt modyfikacja danych
4. Klucz główny
4.1 Utworzenie klucza głównego
4.2 Inkrementacja klucza głównego
4.2 Utworzenie klucza złożonego (composite key)
5. Mapowanie i relacje
5.1 Mapowanie z wykorzystaniem xml
5.2 Mapowanie z wykorzystaniem adnotacji
5.3 Kierunkowość i krotność relacji
5.3.1 Relacja One-To-One
5.3.2 Relacja One-To-Many
5.3.3 Relacja Many-To-One
5.4 Mapowanie typu EAGER oraz LAZY
6. Tworzenie zapytań
6.1 Wykorzystanie JPQL
6.1.1 Składnia
6.1.2 Query oraz TypedQuery
6.2 Zapytania natywne SQL
6.3 Zapytania nazwane
6.4 Wykorzystanie Criteria API z JPA
6.4.1 Jak stosować i do czego to służy ?
6.4.2 Zapytania silnie i słabo typowane
6.4.3 Metamodel kanoniczny
6.4.3.1 Model kanoniczny
6.4.3.2 Model niekanoniczny
7. Transakcje i współbieżność
7.1 Zarządzanie transakcją na poziomie beana
7.2 Zarządzanie transakcją na poziomie kontenera
7.3 Poziomy izolacji transakcji
7.4 Blokowanie optymistyczne
7.5 Blokowanie pesymistyczne
7.6 Współbieżny dostęp do danych
7.6.1 Zabezpieczanie poprzez izolację transakcji
7.6.2 Zabezpieczanie poprzez blokowanie
8. Zastosowanie Cache
8.1 Wykorzystanie First Level Cache
8.2 Wykorzystanie Second Level Cache
8.3 Konfiguracja cache poprzez Hibernate
8.4 Konfiguracja cache poprzez JPA
9. Bean Validation
9.1 Ogólna koncepcja
9.2 Bean Validation API
9.3 Konfiguracja
9.4 Walidacja poszczególnych elementów
9.4.1 Klasa
9.4.2 Property
9.4.3 Metoda
9.5 Obsługa wyjątków
9.6 Własne walidatory
9.7 Wykorzystanie Bean Validation w kontekście JPA

Masz dodatkowe pytania ? Napisz do nas.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmMessage}}

Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą Ci wszelkich możliwych informacji, jak również udzielą niezbędnego wsparcia. Alternatywnie możesz porozmawiać bezpośrednio ze mną:
(+48) 695-625-547
grzegorz.chas@itlecture.pl

speaking person
Grzegorz Chaś
CEO / Trener

Skorzystaj z formularza, a my podamy
najbardziej dogodny dla Ciebie termin

Zgłoś chęć uczestnictwa

To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
*  Zgoda na przetwarzanie danych dla procesu realizacji zgłoszenia (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb celów marketingowych (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
{{confirmSendOrder2}}

Skontaktuj się

Nasze cele obejmują zarówno szkolenie personelu jak i świadczenie usług doradczych z uwzględnieniem wszystkich etapów realizacji projektu. Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, wyślij zgłoszenie, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h. Otrzymasz wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb oraz biznesu.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmContactMessage}}