• picture slide 1

    ITLecture - IT works!

Opis szkolenia

Szkolenie Node.js i Express

Adresaci szkolenia

Szkolenie Node.js przeznaczone jest dla programistów, którzy będą tworzyć wysoce skalowalne aplikacje z wykorzystaniem tej technologii i frameworka Express. Jeżeli w planach masz tworzenie nowoczesnych aplikacji webowych, przejrzyj nasz program szkolenia Node.js i Express.
Koncepcja szkolenia została oparta o zestaw praktycznych problemów z jakimi można się spotkać podczas codziennej pracy. Kurs kończy się certyfikatem naszej firmy, który można uzyskać poprzez realizację określonych zadań końcowych. Podczas szkolenia wykorzystywane są różnorodne materiały (m.in. materiały video) w postaci prezentacji jak i arkuszy z ćwiczeniami praktycznymi, stosowane są liczne narzędzia i pomoce dydaktyczne powiązane z tym zagadnieniem.
Jakość i skuteczność szkolenia Node.js mierzona jest ankietami indywidualnymi, raportami poszkoleniowymi jak również z wykorzystaniem testów wstępnych oraz końcowych. Kurs finalizowany jest projektem, który uczestnicy realizują po odbytym szkoleniu. Przez okres trzech tygodni, po ukończeniu kursu możliwy jest również kontakt z trenerem, celem zasięgnięcia konsultacji. Dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z Node.js, proponujemy najpierw zapoznanie z tematyką szkolenia JavaScript.

Cele szkolenia

Celem szkolenia Node.js jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami tej technologii, dla potrzeb tworzenia aplikacji webowych.
Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:
skonfigurować swoje środowisko do pracy
wykorzystywać callback i emitery zdarzeń
wydajnie wykorzystywać bufory oraz strumienie
przeprowadzać operacje na systemie plików
wykorzystywać moduły pomocnicze node.js
utworzyć moduł webowy, zarówno część serwerową jak i kliencką
korzystać z RESTful API
łączyć się z bazami MySQL oraz PostgreSQL
łączyć się z bazą MongoDB

Parametry szkolenia

W ramach tego szkolenia, uczestnicy odbędą wiele wykładów i warsztatów, wspomaganych nagraniami video oraz pytaniami testowymi.
40
wykładów
i warsztatów
03
materiały
video
18
pytań
testowych

Kod szkolenia: NODEJS

Czas trwania: 5 dni / 40 h

Wielkość grupy: maks. 10 osób

Prowadzący: Grzegorz Marzencki

Stopień trudności:

Metody szkolenia:

  • Ćwiczenia praktyczne
  • Wykład

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Od uczestników wymagana jest znajomość JavaScript, podstaw Html oraz formatu JSON. Mile widziana znajomość podstaw baz danych.

Szczegóły szkolenia:

1. Wprowadzenie do Node.js
1.1 Co to jest Node.js ?
1.2 Gdzie stosować Node.js ?
1.3 Czego należy unikać w Node.js ?
2. Konfiguracja środowiska
2.1 Ustawienie lokalnych zmiennych środowiskowych
2.2 Instalacja Unix / Linux / Windows
2.3 Weryfikacja poprawności instalacji
2.4 Instalacja modułów z użyciem npm
2.4.1 Instalacja globalna
2.4.2 Instalacja lokalna
2.5 Wykorzystanie package.json
3. Utworzenie przykładowej aplikacji
3.1 Jak działa aplikacja oparta o node.js ?
3.1 Utworzenie strony klienta
3.2 Utworzenie strony serwera
4. Podejście z wykorzystaniem callback
4.1 Co to jest ?
4.2 Blocking oraz NonBlocking code
5. Event emitter
5.1 EventEmitter Class
5.2 Klasa
5.3 Metody
5.4 Zdarzenia
6. Bufory
6.1 Operacje na buforach
6.1.1 Tworzenie
6.1.2 Zapisywanie
6.1.3 Odczytywanie
6.2 Konwersja buforu do formatu JSON
6.3 Kopiowanie i porównywanie buforów
7. Strumienie
7.1 Co to są strumienie ?
7.2 Odczytywanie strumieni
7.3 Zapisywanie do strumieni
7.4 Łączenie strumieni w łańcuchy
8. Operacje na systemie plików
8.1 Tworzenie / kasowanie katalogu
8.2 Tworzenie / kasowanie pliku
8.3 Pobieranie informacji o plikach i katalogach
9. Elementy globalne
9.1 Obiekty globalne
9.2 Obiekty konsolowe
9.3 Obiekty przetwarzania
10. Moduły pomocnicze
10.1 Path
10.2 Net
10.3 DNS
10.4 Domain
11. Tworzenie modułu webowego
11.1 Co to jest web server ?
11.2 Architektura aplikacji webowej
11.3 Utworzenie serwera webowego
11.4 Utworzenie klienta webowego
11.5 Wysłanie żądania do serwera
12. Framework Express
12.1 Instalacja
12.2 Przykład Hello World
12.3 Request oraz Response
12.4 Routing
12.5 Metody GET i POST
12.6 Upload plików
12.7 Zarządzanie cookies
13. RESTful API
13.1 Co to jest architektura REST ?
13.2 Metody HTTP
13.3 RESTful Web Services
13.4 Wykonywanie operacji typu CRUD: Add, Modify, Delete
14. Bazy danych
14.1 Korzystanie z relacyjnych baz danych
14.1.1 MySQL
14.1.2 PostgreSQL
14.2 Korzystanie z nierelacyjnych baz danych
14.2.1 MongoDB
14.3 Tworzenie bezpiecznych zapytań
15. Testowanie aplikacji oraz debugger
15.1 Tworzenie testów
15.2 Wewnętrzny debugger Node.js
15.3 Wykorzystanie Mocha
15.4 Zastosowanie Chai

Masz dodatkowe pytania ? Napisz do nas.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmMessage}}

Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą Ci wszelkich możliwych informacji, jak również udzielą niezbędnego wsparcia. Alternatywnie możesz porozmawiać bezpośrednio ze mną:
(+48) 695-625-547
grzegorz.chas@itlecture.pl

speaking person
Grzegorz Chaś
CEO / Trener

Skorzystaj z formularza, a my podamy
najbardziej dogodny dla Ciebie termin

Zgłoś chęć uczestnictwa

To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
*  Zgoda na przetwarzanie danych dla procesu realizacji zgłoszenia (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb celów marketingowych (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
{{confirmSendOrder2}}

Skontaktuj się

Nasze cele obejmują zarówno szkolenie personelu jak i świadczenie usług doradczych z uwzględnieniem wszystkich etapów realizacji projektu. Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, wyślij zgłoszenie, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h. Otrzymasz wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb oraz biznesu.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmContactMessage}}