Javie i chcesz poszerzyć swoje umiejętności o framework Spring? Zapisz się!"/>
  • picture slide 1

    ITLecture - IT works!

Opis szkolenia

Spring w aplikacjach webowych

Adresaci szkolenia

Szkolenie Spring przeznaczone jest dla programistów znających podstawy podstawy Springa, posiadających podstawową wiedzę w zakresie HTML i CSS, chcących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie tworzenia aplikacji webowych.
Koncepcja szkolenia została oparta o zestaw praktycznych problemów z jakimi można się spotkać podczas codziennej pracy. Kurs kończy się certyfikatem naszej firmy, który można uzyskać poprzez realizację określonych zadań końcowych. Podczas szkolenia wykorzystywane są różnorodne materiały (m.in. materiały video) w postaci prezentacji jak i arkuszy z ćwiczeniami praktycznymi, stosowane są liczne narzędzia i pomoce dydaktyczne powiązane z tym zagadnieniem.
Jakość i skuteczność szkolenia Spring mierzona jest ankietami indywidualnymi, raportami poszkoleniowymi jak również z wykorzystaniem testów wstępnych oraz końcowych. Kurs finalizowany jest projektem, który uczestnicy realizują po odbytym szkoleniu. Przez okres trzech tygodni, po ukończeniu kursu możliwy jest również kontakt z trenerem, celem zasięgnięcia konsultacji. Poznaj również zagadnienia dotyczące zastosowania aspektów zaawansowanych Spring oraz technik wytwarzania aplikacji webowych z wykorzystaniem Spring. Rozszerz swoje kompetencje poprzez poznanie alternatywnych rozwiązań na platformie JEE 7.

Cele szkolenia

Celem szkolenia Spring jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami tej technologii, umożliwiającymi efektywne tworzenie aplikacji webowych.
Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:
w praktyce stosować wzorzec projektowy MVC
nawigować między formatkami poprzez spring webflow
stosować w praktyce ORM
przyśpieszyć pracę z wykorzystaniem spring data
zintegrować spring z AngularJS
zintegrować spring z JSF2

Parametry szkolenia

W ramach tego szkolenia, uczestnicy odbędą wiele wykładów i warsztatów, wspomaganych nagraniami video oraz pytaniami testowymi.
24
wykładów
i warsztatów
01
materiały
video
14
pytań
testowych

Kod szkolenia: SPRING-WEB

Czas trwania: 3 dni / 24 h

Wielkość grupy: maks. 10 osób

Prowadzący: Grzegorz Chaś

Stopień trudności:

Metody szkolenia:

  • Ćwiczenia praktyczne
  • Wykład

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Od uczestników wymagane jest podstawowa znajomość Spring oraz rozeznanie w standardach HTML, CSS i JavaScript. Uczestnik powinien posiadać znajomość podstaw tworzenia aplikacji webowych oraz znać przynajmniej jedną bazę relacyjną.

Szczegóły szkolenia:

1. Spring MVC
1.1. Wprowadzenie do MVC
1.2. Architektura i komponenty
1.2.1. DispatcherServlet
1.2.2. Handler Mapping
1.2.3. Controller
1.2.4. Model and logical view name
1.2.5. ViewResolver
1.2.6. View
1.3. Konfiguracja kontekstu
1.4. Tworzenie kontrolerów
1.5. Zastosowanie ViewResolvers
1.6. Tworzenie widoków
1.7. Nawigacja pomiędzy widokami
1.8. Wykorzystanie parametrów i atrybutów
1.9. Zastosowanie zakresów
1.9.1. Singleton
1.9.2. Prototype
1.9.3. Request
1.9.4. Session
1.10. Tworzenie aplikacji
2. Spring Webflow
2.1. Wprowadzenie do Webflow
2.2. Konfiguracja kontekstu
2.2.1. Flow Executor
2.2.2. Flow Registry
2.2.3. Flow Requests
2.3. Wykorzystanie statusów
2.3.1. Action
2.3.2. Decision
2.3.3. End
2.3.4. Subflow
2.3.5. View
2.4. Przejścia oraz globalne przejścia
2.5. Deklaracja zmiennych
2.6. Utworzenie aplikacji
2.6.1. Zdefiniowanie procesu bazowego
2.6.2. Zdefiniowanie podprocesu bazowego
2.6.3. Stworzenie aplikacji
3. Spring ORM
3.1. Wprowadzenie do Spring ORM
3.2. Co to jest JPA ?
3.3. Co to jest Hibernate ?
3.4. Jakie są różnice pomiędzy JPA a Hibernate ?
3.5. Konfiguracja kontekstu
3.5.1. Konfiguracja Hibernate
3.5.1.1. Konfiguracja SessionFactory
3.5.1.2. Konfiguracja zarządcy transakcji
3.5.1.3. Konfiguracja HibernateTemplate
3.5.2. Konfiguracja JPA
3.5.2.1. Konfiguracja EntityManagerFactory
3.5.2.2. Konfiguracja zarządcy transakcji
3.6. Cykl życia encji
3.7. Adnotacje
3.8. Zapis i modyfikacja danych
3.9. Tworzenie zapytań
3.9.1. Wykorzystanie HQL / JPQL
3.9.2. Wykorzystanie Criteria API z JPA
3.9.3. Zapytania natywne SQL
3.10. Klucze główne oraz złożone
3.11. Mapowanie encji
3.12. Kierunkowość i krotność relacji
3.12.1. One-To-One
3.12.2. One-To-Many
3.12.3. Many-To-One
3.12.4. ManyTo-Many
3.13. Mapowanie typu EAGER oraz LAZY
3.14. Kaskadowość
3.15. Transakcje oraz blokowanie
3.15.1. Zarządzanie transakcją na poziomie beana
3.15.2. Zarządzanie transakcją na poziomie kontenera
3.15.3. Poziomy izolacji transakcji
3.15.4. Blokowanie optymistyczne oraz pesymistyczne
3.15.5. Współbieżny dostęp do danych
3.15.5.1. Zabezpieczanie poprzez izolację transakcji
3.15.5.2. Zabezpieczanie poprzez blokowanie rekordów
3.16. Zastosowanie Cache
3.16.1. Konfiguracja cache dla potrzeb Hibernate
3.16.2. Konfiguracja cache dla potrzeb JPA
3.16.3. Wykorzystanie First oraz Second Level Cache
3.17. Bean Validation
3.17.1. Konfiguracja
3.17.2. Bean Validation API
3.17.3. Walidacja poszczególnych elementów
3.17.3.1. Klasa
3.17.3.2. Property
3.17.3.3. Metoda
4. Spring Data
4.1. Mapowanie relacyjno obiektowe
4.2. Dlaczego stosować Spring Data
4.3. Konfiguracja aplikacji
4.4. Encje
4.5. Asocjacje
4.6. Klucze
4.7. Tworzenie zapytań
4.7.1. Zapytania poprzez adnotację @Query
4.7.2. Zapytania poprzez nazwę metody
4.7.3. Zapytania z wykorzystaniem specyfikacji
4.7.4. Zapytania z wykorzystaniem QueryDSl
4.8. Zapis oraz modyfikacja danych
4.8.1. Wykorzystanie repozytoriów
4.8.1.1. JpaRepository
4.8.1.2. CrudRepository
4.9. Dobre praktyki
4.10. Pagination
4.11. Integracja z bazą MongoDB
4.11.1. Konfiguracja
4.11.1.1. MongoTemplate
4.11.1.2. Repozytoria
4.11.2. Zapis, modyfikacja oraz oczyt dokumentu
4.11.3. Inne zagadnienia
5. Integracja Spring AngularJS
5.1. Dobór zależności
5.2. Konfiguracja
5.3. Zdefiniowanie warstwy po stronie serwera
5.3.1. Wykorzystanie REST
5.3.1.1. Tworzenie kontrolerów REST
5.3.1.2. Definiowanie warstwy komunikacyjnej
5.3.2. Obsługa statycznych zasobów
5.4. Zdefiniowanie warstwy po stronie klienta
5.4.1. Anatomia aplikacji AngularJS
5.4.1.1. Do czego służą wzorce: MVC, MVP, MVVM i MVW
5.4.1.2. Charakterystyka wzorców
5.4.1.3. Różnice pomiędzy poszczególnymi wzorcami
5.4.2. Praca z modułami
5.4.3. Definiowanie kontrolera
5.4.4. Definiowanie filtru
5.4.5. Definiowanie serwisu (usługi)
5.4.5.1. Factory
5.4.5.2. Service
5.4.5.3. Provider
5.4.6. Użycie standardowych dyrektyw
5.4.6.1. ng-init
5.4.6.2. ng-hide
5.4.6.3. ng-show
5.4.6.4. ng-if
5.4.6.5. ng-class
5.4.6.6. ng-controller
5.4.6.7. ng-repeat
5.4.6.8. ng-model
5.4.7. Routery
5.4.7.1. Konfiguracja
5.4.7.2. Ładowanie formularzy po zmianie URL
5.4.7.3. Wczytywanie danych przed wizualizacją formularza
5.4.8. Integracja z backendem
5.4.8.1. Pobieranie danych z serwera
5.4.8.2. Wysyłanie danych na serwer
5.4.9. Zbiór dobrych praktyk
6. Integracja Spring JSF
6.1. Dobór zależności
6.2. Konfiguracja
6.2.1. Zdefiniowanie faces-config
6.2.2. Wykorzystanie SpringBeanFacesELResolver
6.2.3. Zdefiniowanie kontekstu springa
6.2.4. Powiązanie bean-ów springowych z faces
6.3. Cykl życia JSF
6.3.1. Restore component tree
6.3.2. Apply Request Values
6.3.3. Process Validations
6.3.4. Update model
6.3.5. Invoke application
6.3.6. Render response
6.4. Integracja formularzy z backendem
6.4.1. Komponenty
6.4.1.1. UI Components
6.4.1.2. HTML Tag library
6.4.1.3. Managed Beans
6.4.1.4. Values binding
6.4.2 Atrybuty komponentów
6.4.2.1 Action
6.4.2.2 ActionListener
6.4.2.3 ValueChangeListener
6.4.2.4 Validator
6.5. Nawigacja pomiędzy formularzami
6.6. Obsługa zdarzeń
6.7. Zbiór dobrych praktyk

Masz dodatkowe pytania ? Napisz do nas.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmMessage}}

Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą Ci wszelkich możliwych informacji, jak również udzielą niezbędnego wsparcia. Alternatywnie możesz porozmawiać bezpośrednio ze mną:
(+48) 695-625-547
grzegorz.chas@itlecture.pl

speaking person
Grzegorz Chaś
CEO / Trener

Skorzystaj z formularza, a my podamy
najbardziej dogodny dla Ciebie termin

Zgłoś chęć uczestnictwa

To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
*  Zgoda na przetwarzanie danych dla procesu realizacji zgłoszenia (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb celów marketingowych (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
{{confirmSendOrder2}}

Skontaktuj się

Nasze cele obejmują zarówno szkolenie personelu jak i świadczenie usług doradczych z uwzględnieniem wszystkich etapów realizacji projektu. Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, wyślij zgłoszenie, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h. Otrzymasz wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb oraz biznesu.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmContactMessage}}