• picture slide 1

    ITLecture - IT works!

Opis szkolenia

Zaawansowane aspekty Spring framework

Adresaci szkolenia

Szkolenie Spring przeznaczone jest dla programistów znających podstawy tej technologii, potrzebujących poznać zaawansowane aspekty tworzenia aplikacji.
Koncepcja szkolenia została oparta o zestaw praktycznych problemów z jakimi można się spotkać podczas codziennej pracy. Kurs kończy się certyfikatem naszej firmy, który można uzyskać poprzez realizację określonych zadań końcowych. Podczas szkolenia wykorzystywane są różnorodne materiały (m.in. materiały video) w postaci prezentacji jak i arkuszy z ćwiczeniami praktycznymi, stosowane są liczne narzędzia i pomoce dydaktyczne powiązane z tym zagadnieniem.
Jakość i skuteczność szkolenia Spring mierzona jest ankietami indywidualnymi, raportami poszkoleniowymi jak również z wykorzystaniem testów wstępnych oraz końcowych. Kurs finalizowany jest projektem, który uczestnicy realizują po odbytym szkoleniu. Przez okres trzech tygodni, po ukończeniu kursu możliwy jest również kontakt z trenerem, celem zasięgnięcia konsultacji. Zapoznaj się także z praktycznymi aspektami wykorzystania Spring w aplikacjach webowych. Poznaj również alternatywne rozwiązania na platformie JEE 7.

Cele szkolenia

Celem szkolenia Spring jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi aspektami technologii spring, umożliwiającymi efektywne tworzenie aplikacji.
Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:
wykorzystywać spring boot w tworzeniu aplikacji
stosować kolejki JMS oraz wykorzystywać JMX
komunikować się z wykorzystaniem webserviców (JAX-WS, CXF, Spring-WS, REST)
zabezpieczać aplikacje z użyciem spring security

Parametry szkolenia

W ramach tego szkolenia, uczestnicy odbędą wiele wykładów i warsztatów, wspomaganych nagraniami video oraz pytaniami testowymi.
16
wykładów
i warsztatów
02
materiały
video
12
pytań
testowych

Kod szkolenia: SPRING-ADV

Czas trwania: 2 dni / 16 h

Wielkość grupy: maks. 10 osób

Prowadzący: Grzegorz Chaś

Stopień trudności:

Metody szkolenia:

  • Ćwiczenia praktyczne
  • Wykład

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Od uczestników wymagana jest znajomość podstaw Springa, wstępna znajomość przynajmniej jednej relacyjnej bazy danych, a także rozeznanie w HTML.

Szczegóły szkolenia:

1. Spring Boot
1.1. W jaki celu stosować Spring Boot ?
1.2. Spring Boot a podejście klasyczne
1.3. Główne moduły i ich zastosowanie
1.3.1 Starters
1.3.2 Actuator
1.3.3 Autoconfigure
1.3.4 Inne moduły pomocnicze
1.4. Kolejność i powiązania między modułami
1.5. Adnotacje w Spring Boot
1.5.1 @SpringBootApplication
1.5.2 @EnableWebMvc
1.5.3 @Configuration
1.5.4 @ComponentScan
1.5.5 @EnableAutoConfiguration
1.5.6 Inne
1.6. Deployment oraz wykorzystanie profili
1.7. Sposoby konfiguracji
1.8. Utworzenie projektu od zera
1.8.1. Dobór zależności
1.8.2. Konfiguracja spring
1.8.3. Utworzenie kodu po stronie serwera
1.8.4. Utworzenie kodu po stronie klienta
2. Spring JMS
2.1. Wprowadzenie do JMS
2.2. Dopasowanie zależności
2.3. Konfiguracja
2.4. Architektura
2.4.1. Point-To-Point Messaging
2.4.2. Publish-Subscribe Messaging
2.5. Główne cechy JMS
2.5.1. Brak oczekiwania
2.5.2. Message orientation and decoupling
2.5.3. Location independence
2.5.4. Gwarancja dostarczenia
2.6. Różnice pomiędzy kolejką a topic-em
2.7. Utworzenie fabryki połączeń
2.8. Zdefiniowanie miejsca dostarczenia
2.9. Wykorzystanie JmsTemplate
2.10. Zastosowanie Message Driven Bean
2.11. Komunikacja
2.11.1. Synchroniczna
2.11.2. Asynchroniczna
2.12. Dobre praktyki
3. Spring JMX
3.1. Wprowadzenie do JMX
3.2. Dopasowanie zależności
3.3. Konfiguracja
3.4. Typy MBeans
3.4.1 Standard
3.4.2 Dynamic
3.4.3 Open
3.4.4 Model
3.5. Wykorzystanie MBeanExporter
3.6. Zastosowanie adnotacji w MBeans
3.7. Zarządzanie MBeans
3.7.1. Dostęp lokalny
3.7.2. Dostęp zdalny
3.8. Zastosowanie proxy
3.9. Obsługa zdarzeń
3.9.1. Wysyłanie
3.9.2. Nasłuchiwanie
3.10. Dobre praktyki
4. Spring Webservices
4.1. Dobór zależności
4.2. Konfiguracja
4.3. Integracja ze Spring-WS
4.3.1 Konfiguracja po stronie serwera
4.3.1.1 Udostępnienie wsdl na zewnątrz
4.3.1.2 Zdefiniowanie endpoints
4.3.2 Konfiguracja po stronie klienta
4.3.2.1 Wygenerowanie stubs
4.3.2.2 Nawiązanie połączenia z serwerem
4.3.3 Zabezpieczanie poprzez spring-security
4.4. Integracja z JAX-WS
4.4.1 Konfiguracja po stronie serwera
4.4.1.1 Udostępnienie wsdl na zewnątrz
4.4.1.2 Zdefiniowanie endpoints
4.4.2 Konfiguracja po stronie klienta
4.4.2.1 Wygenerowanie stubs
4.4.2.2 Nawiązanie połączenia z serwerem
4.4.3 Zabezpieczanie poprzez spring-security
4.5. Integracja z CXF
4.5.1 Konfiguracja po stronie serwera
4.5.1.1 Udostępnienie wsdl na zewnątrz
4.5.1.2 Zdefiniowanie endpoints
4.5.2 Konfiguracja po stronie klienta
4.5.2.1 Wygenerowanie stubs
4.5.2.2 Nawiązanie połączenia z serwerem
4.5.3 Zabezpieczanie poprzez spring-security
4.6. Integracja z REST
4.6.1 Konfiguracja po stronie serwera
4.6.1.1 Zdefiniowanie warstwy komunikacji
4.6.1.2 Zdefiniowanie kontrolerów
4.6.2 Konfiguracja po stronie klienta
4.6.2.1 Nawiązanie połączenia z serwerem
4.6.2.2 Przetwarzanie odpowiedzi
4.6.3 Zabezpieczanie poprzez spring-security
5. Spring Security
5.1. Dobór zależności
5.2. Konfiguracja
5.2.1. Wykorzystanie xml
5.2.2. Wykorzystanie adnotacji
5.3. Obsługa mechanizmów uwierzytelniania
5.3.1. HTTP Basic Authentication: BASIC
5.3.2. Digest Authentication: DIGEST
5.3.3. Form-Based Authentication: FORM
5.4. Kanał poufności HTTPS
5.5. Zastosowanie adnotacji
5.5.1. Pre-post
5.5.2. Secured
5.5.3. Jsr250
5.6. Autoryzacja
5.6.1. Deklaratywna
5.6.2. Programistyczna
5.7. Filtry w procesie zapewnienia bezpieczeństwa
5.8. Integracja z OAuth2

Masz dodatkowe pytania ? Napisz do nas.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmMessage}}

Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą Ci wszelkich możliwych informacji, jak również udzielą niezbędnego wsparcia. Alternatywnie możesz porozmawiać bezpośrednio ze mną:
(+48) 695-625-547
grzegorz.chas@itlecture.pl

speaking person
Grzegorz Chaś
CEO / Trener

Skorzystaj z formularza, a my podamy
najbardziej dogodny dla Ciebie termin

Zgłoś chęć uczestnictwa

To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
*  Zgoda na przetwarzanie danych dla procesu realizacji zgłoszenia (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb celów marketingowych (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
{{confirmSendOrder2}}

Skontaktuj się

Nasze cele obejmują zarówno szkolenie personelu jak i świadczenie usług doradczych z uwzględnieniem wszystkich etapów realizacji projektu. Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, wyślij zgłoszenie, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h. Otrzymasz wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb oraz biznesu.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmContactMessage}}