• picture slide 1

    ITLecture - IT works!

Opis szkolenia

Podstawy frameworka Spring

Adresaci szkolenia

Szkolenie Spring przeznaczone jest dla programistów znających język Java, chcących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie tworzenia aplikacji.
Koncepcja szkolenia została oparta o zestaw praktycznych problemów z jakimi można się spotkać podczas codziennej pracy. Kurs kończy się certyfikatem naszej firmy, który można uzyskać poprzez realizację określonych zadań końcowych. Podczas szkolenia wykorzystywane są różnorodne materiały (m.in. materiały video) w postaci prezentacji jak i arkuszy z ćwiczeniami praktycznymi, stosowane są liczne narzędzia i pomoce dydaktyczne powiązane z tym zagadnieniem.
Jakość i skuteczność szkolenia Spring mierzona jest ankietami indywidualnymi, raportami poszkoleniowymi jak również z wykorzystaniem testów wstępnych oraz końcowych. Kurs finalizowany jest projektem, który uczestnicy realizują po odbytym szkoleniu. Przez okres trzech tygodni, po ukończeniu kursu możliwy jest również kontakt z trenerem, celem zasięgnięcia konsultacji. Poznaj również zaawansowane zagadnienia podczas szkolenia Spring oraz praktyczne aspekty zastosowania Spring w aplikacjach webowych. Rozszerz swoją wiedzę poprzez poznanie alternatywnych rozwiązań na platformie JEE 7.

Cele szkolenia

Celem szkolenia Spring jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami technologii spring, umożliwiającymi efektywne tworzenie aplikacji.
Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:
wykorzystywać kontener IoC
wykonywać operacje na bazie danych z użyciem JDBC
optymalnie stosować ORM
w praktyce wykorzystywać transakcje
stosować programowanie aspektowe
testować komponenty z użyciem Springa

Parametry szkolenia

W ramach tego szkolenia, uczestnicy odbędą wiele wykładów i warsztatów, wspomaganych nagraniami video oraz pytaniami testowymi.
24
wykładów
i warsztatów
02
materiały
video
12
pytań
testowych

Kod szkolenia: SPRING-BAS

Czas trwania: 3 dni / 24 h

Wielkość grupy: maks. 10 osób

Prowadzący: Grzegorz Chaś

Stopień trudności:

Metody szkolenia:

  • Ćwiczenia praktyczne
  • Wykład

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Od uczestników wymagana jest znajomość Java oraz podstawowa znajomość przynajmniej jednej relacyjnej bazy danych.

Szczegóły szkolenia:

1. Spring IoC
1.1. Wprowadzenie do IoC
1.2. Dopasowanie zależności
1.3. Konfiguracja
1.3.1. Z wykorzystaniem xml
1.3.2. Z wykorzystaniem adnotacji
1.3.3. Które podejście jest lepsze ?
1.4. Co to jest "Inversion of Control" ?
1.5. Zarządzanie beanami w kontenerze IoC
1.5.1. Tworzenie bean-ów
1.5.2. Własności proste i złożone
1.5.3. Wstrzykiwanie przez konstruktor
1.5.4. Wstrzykiwanie poprzez setter
1.5.5. Wstrzykiwanie referencji do innych beanów
1.5.6. Zasięgi beanów: singleton, prototype, request, session
1.6. Autowiring i skanowanie komponentów poprzez adnotacje
1.6.1. Adnotacja: @Autowired
1.6.2. Adnotacje typu Stereotype
1.6.3. Skanowanie komponentów
1.7. Cykl życia beanów
1.7.1. Słuchacze i zdarzenia
1.7.1.1. BeanPostProcessor
1.7.1.2. Adnotacja: PostConstruct
1.7.1.3. Init methods
1.7.2. Inicjalizacja typu Lazy
1.8. Edytory właściwości
1.9. Spring Expression Language
2. Spring JDBC
2.1. Wprowadzenie do JDBC
2.2. Dopasowanie zależności
2.3. Konfiguracja
2.4. Wzorzec projektowy DAO
2.5. JDBC API
2.6. Rejestracja sterownika
2.7. Tworzenie datasourca
2.7.1. Z wykorzystaniem xml
2.7.2. Z wykorzystaniem adnotacji
2.8. Zastosowanie JdbcTemplate
2.9. Wykonywanie zapytań
2.9.1. SqlParameterSource
2.9.2. NamedParameterJdbcOperations
2.9.3. RowMapper
2.10. Dodawanie i modyfikacja rekordów
2.10.1. Z wykorzystaniem JdbcTemplate
2.10.2. Z wykorzystaniem SimpleJdbcInsert
2.11. Obsługa transakcji
2.11.1. Zarządzanie na poziomie beana
2.11.2. Zarządzanie na poziomie kontenera
3. Spring ORM
3.1. Wprowadzenie do Spring ORM
3.2. Co to jest JPA ?
3.3. Co to jest Hibernate ?
3.4. Jakie są różnice pomiędzy JPA a Hibernate ?
3.5. Konfiguracja kontekstu
3.5.1. Konfiguracja Hibernate
3.5.1.1. Konfiguracja SessionFactory
3.5.1.2. Konfiguracja zarządcy transakcji
3.5.1.3. Konfiguracja HibernateTemplate
3.5.2. Konfiguracja JPA
3.5.2.1. Konfiguracja EntityManagerFactory
3.5.2.2. Konfiguracja zarządcy transakcji
3.6. Cykl życia encji
3.7. Adnotacje
3.8. Zapis i modyfikacja danych
3.9. Tworzenie zapytań
3.9.1. Wykorzystanie HQL / JPQL
3.9.2. Wykorzystanie Criteria API z JPA
3.9.3. Zapytania natywne SQL
3.10. Klucze główne oraz złożone
3.11. Mapowanie encji
3.12. Kierunkowość i krotność relacji
3.12.1. One-To-One
3.12.2. One-To-Many
3.12.3. Many-To-One
3.12.4. ManyTo-Many
3.13. Mapowanie typu EAGER oraz LAZY
3.14. Kaskadowość
3.15. Transakcje oraz blokowanie
3.15.1. Zarządzanie transakcją na poziomie beana
3.15.2. Zarządzanie transakcją na poziomie kontenera
3.15.3. Poziomy izolacji transakcji
3.15.4. Blokowanie optymistyczne oraz pesymistyczne
3.15.5. Współbieżny dostęp do danych
3.15.5.1. Zabezpieczanie poprzez izolację transakcji
3.15.5.2. Zabezpieczanie poprzez blokowanie rekordów
3.16. Zastosowanie Cache
3.16.1. Konfiguracja cache dla potrzeb Hibernate
3.16.2. Konfiguracja cache dla potrzeb JPA
3.16.3. Wykorzystanie First oraz Second Level Cache
3.17. Bean Validation
3.17.1. Konfiguracja
3.17.2. Bean Validation API
3.17.3. Walidacja poszczególnych elementów
3.17.3.1. Klasa
3.17.3.2. Property
3.17.3.3. Metoda
4. Transakcje
4.1. ACID
4.1.1. Atomicy
4.1.2. Consistency
4.1.3. Isolation
4.1.4. Durability
4.2. Wybór właściwego transaction managera
4.3. Tworzenie transakcji poprzez JDBC
4.4. Tworzenie transakcji poprzez JPA/Hibernate
4.5. Transakcje zarządzane przez kontener
4.6. Transakcje zarządzane na poziomie beana
4.7. Atrybuty transakcji
4.7.1. Propagacja
4.7.2. Izolacja
4.8. Definiowanie poprzez XML lub adnotacje
5. Spring AOP
5.1. Do czego służą aspekty ?
5.2. Pojęcie proxy
5.3. Terminologia AOP
5.3.1. Advice
5.3.1.1. Before
5.3.1.2. After
5.3.1.3. After-returning
5.3.1.4. After-throwing
5.3.1.5. Around
5.3.2 JoinPoints
5.3.3 PointCuts
5.3.4 Aspects
5.3.5 Introductions
5.3.6 Weaving
5.4. Tworzenie aspektów z wykorzystaniem xml
5.5. Tworzenie aspektów z wykorzystaniem adnotacji
5.5.1. Co to jest AspectJ ?
5.5.2. Konfiguracja
6. Spring Test
6.1. Konfiguracja
6.1.1. Zastosowanie XML
6.1.2. Zastosowanie adnotacji
6.2. Główne adnotacje
6.3. Integracja z JUnit
6.4. Integracja z TestNG
6.5. Obsługa transakcji
6.5.1. Aktywacja / Dezaktywacja transakcji
6.5.2. Commit / Rollback
6.5.3. Wsparcie dla "auto rollback"
6.6. Zastosowanie kontekstu webowego dla potrzeb testowania kontrolerów
6.7. Mock Ojects
6.8. Użyteczne narzędzia

Masz dodatkowe pytania ? Napisz do nas.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmMessage}}

Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą Ci wszelkich możliwych informacji, jak również udzielą niezbędnego wsparcia. Alternatywnie możesz porozmawiać bezpośrednio ze mną:
(+48) 695-625-547
grzegorz.chas@itlecture.pl

speaking person
Grzegorz Chaś
CEO / Trener

Skorzystaj z formularza, a my podamy
najbardziej dogodny dla Ciebie termin

Zgłoś chęć uczestnictwa

To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
*  Zgoda na przetwarzanie danych dla procesu realizacji zgłoszenia (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb celów marketingowych (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
{{confirmSendOrder2}}

Skontaktuj się

Nasze cele obejmują zarówno szkolenie personelu jak i świadczenie usług doradczych z uwzględnieniem wszystkich etapów realizacji projektu. Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, wyślij zgłoszenie, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h. Otrzymasz wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb oraz biznesu.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmContactMessage}}