• picture slide 1

    ITLecture - IT works!

Opis szkolenia

Szkolenie Symfony

Adresaci szkolenia

Szkolenie Symfony skierowane jest do osób chcących poznać teoretyczne aspekty tej technologii, oraz sprawdzić jak ten framework działa w praktyce. Adresatami szkolenia są członkowie zespołów deweloperskich, architekci oraz liderzy zespołów. Możliwa jest również czterodniowa wersja szkolenia, w takiej sytuacji prosimy o kontakt: +48 22 295-18-44.
Koncepcja szkolenia została oparta o zestaw praktycznych problemów z jakimi można się spotkać podczas codziennej pracy. Kurs kończy się certyfikatem naszej firmy, który można uzyskać poprzez realizację określonych zadań końcowych. Podczas szkolenia wykorzystywane są różnorodne materiały (m.in. materiały video) w postaci prezentacji jak i arkuszy z ćwiczeniami praktycznymi, stosowane są liczne narzędzia i pomoce dydaktyczne powiązane z tym zagadnieniem.
Jakość i skuteczność szkolenia Symfony mierzona jest ankietami indywidualnymi, raportami poszkoleniowymi jak również z wykorzystaniem testów wstępnych oraz końcowych. Kurs finalizowany jest projektem, który uczestnicy realizują po odbytym szkoleniu. Przez okres trzech tygodni, po ukończeniu kursu możliwy jest również kontakt z trenerem, celem zasięgnięcia konsultacji. Poznaj również inne rozwiązania, które często wykorzystywane są w technologiach frontendowych.

Cele szkolenia

Celem szkolenia Symfony jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami frameworka Symfony, dla potrzeb tworzenia aplikacji webowych.
Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:
tworzyć proste i zaawansowane aplikacje w frameworku Symfony;
wykorzystywać wbudowane mechanizmy obsługi formularzy;
pracować z kontenerem Dependency Injection;
przechowywać model danych w bazie danych;
zabezpieczać dostęp do stron;
korzystać z zaawansowanych mechanizmów;

Parametry szkolenia

W ramach tego szkolenia, uczestnicy odbędą wiele wykładów i warsztatów, wspomaganych nagraniami video oraz pytaniami testowymi.
24
wykładów
i warsztatów
01
materiały
video
11
pytań
testowych

Kod szkolenia: SYMFONY

Czas trwania: 3 dni / 24 h

Wielkość grupy: maks. 10 osób

Prowadzący: Michał Rybnik

Stopień trudności:

Metody szkolenia:

  • Ćwiczenia praktyczne
  • Wykład

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość PHP oraz rozeznanie w standardach HTML i CSS. Uczestnik powinien posiadać podstawową znajomość tworzenia aplikacji webowych.

Szczegóły szkolenia:

1 Wprowadzenie.
1.1 Historia.
1.2 Instalacja.
1.2.1 Composer.
1.2.2 Symfony installer.
1.3 Wersjonowanie, BC.
1.4 Architektura.
1.4.1 Struktura projektu.
1.4.2 MVC.
1.4.3 Komponenty.
1.4.4 Środowiska.
1.4.5 Front controller.
1.5 Konfiguracja.
1.5.1 Formaty: YAML, XML, PHP, Adnotacje.
1.5.2 Pliki konfiguracyjne.
1.5.3 Konfiguracja środowiskowa.
2 Pierwsza strona.
2.1 Prosty Kontroler + Route + Widok.
2.1.1 Wyświetlanie szablonu.
2.2 Praca programisty.
2.2.1 Serwer PHP.
2.2.2 VarDumper.
2.2.3 Profiler.
3 Rozwój strony.
3.1 Zaawansowany routing.
3.1.1 Parametry.
3.1.2 Wymagania.
3.1.3 Przekierowania.
3.1.4 Błędy.
3.1.5 Inne formaty odpowiedzi.
3.1.6 Generowanie adresów url.
3.2 Twig.
3.2.1 Składnia.
3.2.2 Instrukcje sterujące.
3.2.3 Filtry.
3.2.4 Funkcje.
3.2.5 Kompozycja.
3.2.5.1 Struktura katalogów.
3.2.5.2 Dziedziczenie.
3.2.5.3 Bloki.
3.2.5.4 Osadzanie.
3.2.5.5 Załączanie.
3.2.6 Zasoby.
3.3 Sesje.
3.3.1 Wiadomości flash.
4 Kontener DI.
4.1 Teoria. Serwisy i parametry.
4.2 Pobieranie serwisów.
4.3 Definiowanie serwisów.
4.3.1 Wstrzykiwanie.
4.3.1.1 Konstruktor.
4.3.1.2 Setter.
4.3.1.3 Getter.
4.3.1.4 Service locator.
4.3.2 Fabryki.
4.3.3 Dekoratory.
4.3.4 Serwisy prywatne.
4.3.5 Serwisy typu lazy.
4.3.6 Serwisy nie współdzielone.
4.3.7 Wywołania.
4.3.8 Tagi.
4.4 Debuggowanie.
4.5 Eventy.
5 Baza danych.
5.1 Doctrine ORM.
5.1.1 Konfiguracja.
5.2 Encje.
5.2.1 Tworzenie.
5.2.2 Prosty mapping.
5.3 Zarządzanie bazą.
5.4 Praca z encjami.
5.4.1 Tworzenie.
5.4.2 Aktualizacja.
5.4.3 Pobieranie.
5.4.4 Usuwanie.
5.5 Zapytania.
5.5.1 DQL.
5.5.2 QueryBuilder.
5.6 Repozytoria.
5.7 Zaawansowany mapping.
5.7.1 Relacje.
5.7.2 Embeddy.
6 Formularze i walidacja.
6.1 Prosty formularz w kontrolerze.
6.1.1 Definicja.
6.1.2 Wyświetlanie.
6.1.3 Obsługa.
6.2 Typy formularzy.
6.3 Typy pól.
6.3.1 Kolekcje.
6.3.2 Wgrywanie plików.
6.4 Wygląd formularzy.
6.5 Walidacja.
6.5.1 Walidator.
6.5.2 Konfiguracja.
6.5.3 Reguły.
6.5.4 Własna reguła.
7 Zabezpieczenia.
7.1 Konfiguracja.
7.2 Autentykacja.
7.2.1 Firewall.
7.2.2 Użytkownicy.
7.2.3 Szyfrowanie hasła.
7.3 Autoryzacja.
7.3.1 Role.
7.3.1.1 Hierarchie.
7.3.1.2 "Udawanie".
7.3.2 Zabezpieczanie adresów url.
7.3.3 Sprawdzanie predefiniowanych uprawnień.
7.3.4 Sprawdzanie dynamicznych uprawnień.
7.3.5 Sprawdzanie stanu zalogowania.
7.4 ACL.
7.5 Guard.
8 Inne.
8.1 Console.
8.2 Workflow.
8.3 Cache.
8.4 I18n.
8.5 Serializer.
9 Zaawansowane.
9.1 Twig.
9.1.1 Globalne zmienne.
9.1.2 Asynchroniczne ładowanie.
9.1.3 Szablon bez kontrolera.
9.1.4 Własne rozszerzenia twiga.
9.2 Kompilacja.
9.3 Rozszerzenia formularzy.
9.4 Własne bundle.
9.5 Wydajność.
10 Polecane narzędzia i bundle.

Masz dodatkowe pytania ? Napisz do nas.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmMessage}}

Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą Ci wszelkich możliwych informacji, jak również udzielą niezbędnego wsparcia. Alternatywnie możesz porozmawiać bezpośrednio ze mną:
(+48) 695-625-547
grzegorz.chas@itlecture.pl

speaking person
Grzegorz Chaś
CEO / Trener

Skorzystaj z formularza, a my podamy
najbardziej dogodny dla Ciebie termin

Zgłoś chęć uczestnictwa

To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
*  Zgoda na przetwarzanie danych dla procesu realizacji zgłoszenia (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb celów marketingowych (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
{{confirmSendOrder2}}

Skontaktuj się

Nasze cele obejmują zarówno szkolenie personelu jak i świadczenie usług doradczych z uwzględnieniem wszystkich etapów realizacji projektu. Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, wyślij zgłoszenie, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h. Otrzymasz wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb oraz biznesu.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmContactMessage}}