• picture slide 1

    ITLecture - IT works!

Opis szkolenia

Szkolenie UML

Adresaci szkolenia

Szkolenie UML 2 (Unified Modelling Language) przeznaczone jest dla osób zainteresowanych nauką tej technologii. Kurs ten jest odpowiedni dla przyszłych analityków, projektantów oraz architektów. Wprowadza w efektywne metody projektowania systemów oraz procesów.
Koncepcja szkolenia została oparta o zestaw praktycznych problemów z jakimi można się spotkać podczas codziennej pracy. Kurs kończy się certyfikatem naszej firmy, który można uzyskać poprzez realizację określonych zadań końcowych. Podczas szkolenia wykorzystywane są różnorodne materiały (m.in. materiały video) w postaci prezentacji jak i arkuszy z ćwiczeniami praktycznymi, stosowane są liczne narzędzia i pomoce dydaktyczne powiązane z tym zagadnieniem.
Jakość i skuteczność szkolenia UML 2 mierzona jest ankietami indywidualnymi, raportami poszkoleniowymi jak również z wykorzystaniem testów wstępnych oraz końcowych. Kurs finalizowany jest projektem, który uczestnicy realizują po odbytym szkoleniu. Przez okres trzech tygodni, po ukończeniu kursu możliwy jest również kontakt z trenerem, celem zasięgnięcia konsultacji. Poznaj pokrewną technologię często wykorzystywana w realnych projektach jaką jest BPMN. Zapoznaj się z tematyką pozostałych szkoleń, które mogą być przydatne w twoich projektach.

Cele szkolenia

Celem szkolenia UML 2 jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami technologii UML2. W ramach tego kursu uczestniczy nauczą się jak od zera zaprojektować aplikację czyli zrobić analizę wymagań, utworzyć diagram przypadków użycia, zdefiniować model analityczny oraz projektowy z uwzględnieniem aspektów architektonicznych.
Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:
wykorzystywać metodyki w procesie wytwórczym
definiować podstawowe elementy, relacje oraz rozszerzenia
definiować model biznesowy
tworzyć diagramy statyczne oraz dynamiczne
wykorzystywać model architektoniczny

Parametry szkolenia

W ramach tego szkolenia, uczestnicy odbędą wiele wykładów i warsztatów, wspomaganych nagraniami video oraz pytaniami testowymi.
32
wykładów
i warsztatów
02
materiały
video
14
pytań
testowych

Kod szkolenia: UML-2

Czas trwania: 4 dni / 32 h

Wielkość grupy: maks. 10 osób

Prowadzący: Grzegorz Chaś

Stopień trudności:

Metody szkolenia:

  • Ćwiczenia praktyczne
  • Wykład

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Założenia szkolenia są takie, że uczestnicy będą projektować aplikację od samego początku. Nie ma więc żadnych wymagań wstępnych, kierowanych do uczestników.

Szczegóły szkolenia:

1. Podstawy UML
1.1. Czym jest UML ?
1.2. Rola UML w procesie wytwórczym
1.3. Obiektowość
1.3.1. Klasa
1.3.2. Interfejs
1.3.3. Obiekt
1.3.4. Atrybut
1.3.5. Metoda
1.3.6. Dziedziczenie
1.3.7. Przeciążanie metod
1.3.8. Nadpisywanie metod
1.3.9. Abstrakcja
1.3.10. Hermetyzacja
1.3.11. Polimorfizm
1.3.12. Kompozycja
1.3.13. Delegacja
1.3.14. Kohezja (ang. cohesion)
1.3.15. Zależność (ang. coupling)
1.4. Składniki UML
1.4.1. Podstawowe elementy
1.4.1.1. Klasa
1.4.1.2. Interfejs
1.4.1.3. Komponent
1.4.1.4. Węzeł
1.4.1.5. Ograniczenie
1.4.1.6. Przypadek użycia
1.4.1.7. Aktor
1.4.2. Relacje
1.4.2.1. Asocjacja
1.4.2.2. Agregacja
1.4.2.3. Realizacja
1.4.2.4. Zależność
1.4.3. Rozszerzenia
1.4.3.1. Stereotypy
1.4.3.2. Profile
1.4.3.3. Etykiety
1.4.4. Pakiety
1.4.5. Diagramy
2. Metodyki wytwarzania oprogramowania
2.1. Metodyka kaskadowa
2.2. USDP / RUP
2.2.1. Fazy
2.2.1.1. Rozpoczęcie
2.2.1.2. Opracowanie
2.2.1.3. Budowa
2.2.1.4. Wdrożenie
2.2.2. Iteracje
2.3. Agile
2.4. Scrum
3. Sporządzanie analizy wymagań
3.1. Rola analizy wymagań w procesie wytwarzania oprogramowania
3.2. Etapy analizy wymagań
3.2.1. Dziedzina (zdefiniowanie, definicja) problemu oraz zbieranie wymagań
3.2.2. Dokumentacja i wyodrębnianie scenariuszy
3.2.3. Dokumentacja przypadków użycia
3.3. Zarządzanie przypadkami użycia
3.3.1. Diagram przypadków użycia
3.3.1.1. Notacja i semantyka
3.3.1.2. Aktor
3.3.1.3. Asocjacja
3.3.1.4. Generalizacja
3.3.1.5. Związki zawierania i rozszerzania
3.3.1.6. Sporządzanie dokumentacji
3.3.2. Usprawnienie procesu zarządzania przypadkami użycia
3.3.2.1. Zbieranie wymagań
3.3.2.2. Wyodrębnianie scenariuszy i aktorów
3.3.2.3. Wyszukiwanie podobieństw i sprzeczności
3.3.2.4. Porządkowanie wymagań
3.3.2.5. Zarządzanie zmianami w projekcie
3.3.2.6. Metodologia zatwierdzania wymagań
4. Modelowanie procesów biznesowych
4.1. Cele modelowania procesów biznesowych
4.2. Korzyści modelowania
4.3. Aktorzy procesów biznesowych
4.4. Sposoby modelowania procesów
4.5. Diagram aktywności, jako główne narzędzie modelowania
4.5.1. Akcje
4.5.2. Aktywności
4.5.3. Przepływy
4.5.3.1. Obiektów
4.5.3.2. Sterowania
4.5.3.2.1. Guard
4.5.3.2.2. Weight
4.5.3.3. Wariantowe
4.5.3.3.1. Decision
4.5.3.3.2. Merge
4.5.3.4. Równoległe
4.5.3.4.1. Fork
4.5.3.4.2. Join
4.5.3.5. Początek i zakończenie
4.5.3.5.1. Initial node
4.5.3.5.2. Activity final node
4.5.3.5.3. Flow final node
4.5.4. Zdarzenia i ich przechwytywanie
4.5.5. Obsługa wyjątków
5. Model projektowy
5.1. Model statyczny
5.1.1. Diagram klas
5.1.1.1. Nazewnictwo
5.1.1.2. Atrybuty
5.1.1.3. Operacje
5.1.1.4. Poziomy dostępu
5.1.1.5. Krotności
5.1.1.6. Stereotypy w relacjach
5.1.1.6.1. <trace>
5.1.1.6.2. <refine>
5.1.1.6.3. <send>
5.1.1.6.4. <instanciate>
5.1.1.6.5. <derive>
5.1.2. Diagram obiektów
5.1.2.1. Instancje
5.1.2.2. Relacje
5.2. Model dynamiczny
5.2.1. Diagram sekwencji
5.2.1.1. Aktorzy
5.2.1.2. Rodzaje komunikatów
5.2.1.2.1. Synchroniczny
5.2.1.2.2. Asynchroniczny
5.2.1.2.3. Powrót z wywołania
5.2.1.2.4. Tworzenie obiektu <create>
5.2.1.2.5. Zniszczenie obiektu <destroy>
5.2.1.3. Operatory interakcji
5.2.1.3.1. Alt
5.2.1.3.2. Opt
5.2.1.3.3. Loop
5.2.1.3.4. Critical
5.2.1.3.5. Par
5.2.1.3.6. Break
5.2.1.3.7. Seq
5.2.2. Diagram komunikacji
5.2.2.1. Rodzaje komunikatów
5.2.2.1.1. Synchroniczny
5.2.2.1.2. Asynchroniczny
5.2.2.1.3. Powrót z wywołania
5.2.2.1.4. Tworzenie obiektu <create>
5.2.2.1.5. Zniszczenie obiektu <destroy>
5.2.2.2. Kolejność poszczególnych komunikatów
5.2.3. Diagram maszyny stanowej
5.2.3.1. Stan
5.2.3.2. Przejścia
5.2.3.2.1. Trigger
5.2.3.2.2. Guard Condition
5.2.3.2.3. Akcja
5.2.3.2.4. Zdarzenie
5.2.3.3. Operacje wewnętrzne stanu
5.2.3.3.1. Entry
5.2.3.3.2. Do
5.2.3.3.3. Exit
5.2.4. Diagramy harmonogramowania i przeglądu interakcji
5.2.4.1. Rodzaje stanów
5.2.4.1.1. Obliczanie
5.2.4.1.2. Czuwanie
5.2.4.1.3. Oczekiwanie
5.2.4.1.4. Wykonywanie
5.2.4.1.5. Bezczynność
5.2.4.2. Zdarzenia
5.2.4.3. Przesyłanie komunikatów
6. Model architektoniczny
6.1. Czym jest architektura i jej rola w procesie wytwarzania oprogramowania
6.2. Diagram pakietów
6.2.1. Widoczność
6.2.2. Składniki
6.3. Diagram wdrożenia
6.3.1. Nazewnictwo
6.3.2. Węzły
6.3.3. Relacje
6.3.3.1. Kierunkowość
6.3.3.2. Krotność
6.4. Diagram komponentów
6.4.1. Komponenty i typy stereotypów
6.4.1.1. Tabela (ang. table)
6.4.1.2. Biblioteka (ang. library)
6.4.1.3. Dokument (ang. document)
6.4.1.4. Plik (ang. file)
6.4.1.5. Wykonywalność (ang. executable)
6.4.2. Interfejsy
6.4.3. Zależności
7. Zagadnienia zaawansowane
7.1. Model Driven Architecture (MDA)
7.2. Metamodel UML
7.3. Obiektowy język ograniczeń (OCL)
7.4. Profile UML

Masz dodatkowe pytania ? Napisz do nas.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmMessage}}

Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą Ci wszelkich możliwych informacji, jak również udzielą niezbędnego wsparcia. Alternatywnie możesz porozmawiać bezpośrednio ze mną:
(+48) 695-625-547
grzegorz.chas@itlecture.pl

speaking person
Grzegorz Chaś
CEO / Trener

Skorzystaj z formularza, a my podamy
najbardziej dogodny dla Ciebie termin

Zgłoś chęć uczestnictwa

To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
*  Zgoda na przetwarzanie danych dla procesu realizacji zgłoszenia (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb celów marketingowych (..) rozwiń
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dla ISolveIT S.C., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
{{confirmSendOrder2}}

Skontaktuj się

Nasze cele obejmują zarówno szkolenie personelu jak i świadczenie usług doradczych z uwzględnieniem wszystkich etapów realizacji projektu. Jeśli potrzebujesz szkolenia lub konsultacji, wyślij zgłoszenie, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h. Otrzymasz wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb oraz biznesu.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane
{{confirmContactMessage}}